Παλαιές Αναρτήσεις

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020-2021

μακάριος ος φάγεται άριστον εν τη βασιλεία του Θεού…
…κύριε, γέγονεν ως επέταξας, και έτι τόπος εστί. [Λκ. ΙΔ΄, 15-24]
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

matt59.space

Η πνευματική πορεία περιλαμβάνει Αρχές, Λειτουργίες, Νομοτέλεια, η οποία χρειάζεται να μεταφερθεί στην κα­θημερινή μας ζωή. Χρειάζεται να μάθουμε τον τρόπο να βελτιώνουμε τις ποιότητες των σκέψεών μας, τις ποιότητες των συναισθημάτων, των λόγων μας, των κινήσεών μας γενικά, ώστε να δημιουργούν Ενέργεια Θετικής Ποιότητας, δηλαδή, Ενέργεια Φωτός και Αγάπης.

Η ανακύκλωση της Αγάπης μέσα στο χώρο αυτό των δονήσεων και της Προσφοράς των διαφόρων τμημάτων του Ανθρώπου έχει στόχο να σε ενεργοποίησει αδελφέ άνθρωπε, να σε γεμίσει, να σε κάνει να αισθανθείς τη συμμετοχή στη χαρά του Ανθρώπου, στην εξέλιξή του, στην τελειοποίησή του. Τα όρια και τα πλαίσια υπάρχουν εδώ με σκοπό να διασπαστούν, ώστε και με τη δική σου συμμετοχή ν’ αναφανεί πιο διάφανη, πιο διαυγής και πιο λαμπερή, η Ένωση με τη Δημιουργική πνοή του Λόγου.

Η κάθε ευχαριστία στο χώρο αυτό, δια Νόμου, προορίζεται να παράγει πυρήνες Φωτός, να δημιουργεί πηγές Ζωής και να κοινωνεί την Αρμονία αυτή σε όσους επιλέγουν να την λαμβάνουν συνειδητά, ως μέλη της ενηλικιούμενης Ανθρωπότητας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

Στην Πνευματική γλώσσα η λέξη «χώρος» (.space) αντιπροσωπεύει την συνειδητότητα της υπόστασης. Κι έτσι είναι ακριβώς. Όταν όμως φωτιστούμε από την ένωσή μας με το Θεό γινόμαστε παιδιά Του συνειδητά και ειρηνοποιοί. Δεν μπορούμε να φέρουμε γαλήνη στους άλλους αν δεν έχουμε ενεργοποιήσει την ενότητά μας με το Θεό. Όταν η καρδιά μας υψωθεί από τη Θεία Παρουσία, τότε παύει κάθε ροπή για φιλονικία γιατί μας έχει συνεπάρει η αγάπη για το Θεό. Οι ειρηνοποιοί βιώνουν στον βαθμό που της πρέπει την ελευθερία του Χριστού. Δεν είναι πλέον δούλοι, γιατί απαλλάχτηκαν από τον φόβο του θανάτου, από την δυναστεία της αγωνίας. Είναι υιοί, πράγμα που σημαίνει κληρονόμοι. Και ο κληρονόμος έχει εξουσία βασιλείας. Της βασιλείας του Φωτός στο σκοτάδι. Ο κατά Χριστόν ειρηνοποιός αγιάζει και λαμπρύνει τα πάντα, όχι με αυτό που κάνει, αλλά αυτό που είναι ανάμεσα στους άλλους.
Μακάριοι οι Ειρηνοποιοί…