Περί Ειρηνοποιών

Έχει ήδη σημειωθεί η Ανατολή μιας Νέας Κοσμικής περιόδου, η περίοδος του Φωτισμού των ανθρώπων, γνωστή και ως περίοδος της Επιφάνειας του Αγίου Πνεύματος. Είναι η περίοδος που θα επικρατήσει η Αγάπη που διδάχθηκε και διαδόθηκε στη γη, κατά την οποίαν το Πνεύμα θα επικρατήσει επί της ύλης. Είναι τεράστιες οι αλλαγές και είναι ανάγκη να το συνειδητοποιήσουμε για να μπορέσουμε να ωφεληθούμε, αδελφοί. Είναι η περίοδος που ο Πρόδρομος και Κήρυκας του Λόγου σταδιακά μεταμορφώνεται σε Ειρηνοποιό.

Μερικοί αδελφοί διακατέχονται από μια συναισθηματική τοποθέτηση και πίστη απέναντι στη  διδασκαλία του Λόγου. Είναι ευχαριστημένοι από αυτή τους την τοποθέτηση και δεν φροντίζουν για τίποτε άλλο. Παραμένουν σ’ αυτή την τοποθέτηση, χωρίς να φροντίζουν να προχωρήσουν ακόμη και να εκδηλώσουν με κάποιο έργο έμπρακτα τη στάθμη του πιστεύω τους. Παραμένουν αδρανείς, με τον συναισθηματισμό τους μόνον, χωρίς να υποστούν την αλλαγή εκείνη, που είπε ο Κύριος στο Νικόδημο, «να γεννηθούν άνωθεν» και αυτή η αλλαγή πρέπει να είναι ο στόχος και η καθημερινή φροντίδα του κάθε ανθρώπου.
 
Έμειναν σε μία θέση αδρανείς. Η αδράνεια τους καθήλωσε, γιατί δεν κατάλαβαν πως πρέπει να κάνουν ‘έναν αγώνα και κάποιο έργο, γιατί πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή πίστη. Έμειναν σε μια θεωρητική και συναισθηματική κατάσταση πίστης, που τους καθήλωσε. Πρέπει ν’ αποκτήσουν αγωνιστικότητα για το πιστεύω τους και χρειάζεται ένας μεγάλος, συνεχής και επίμονος αγώνας για την μετατόπιση, βελτίωση και ανάπτυξη των αρετών μας.
 
Δεν εννόησαν ακόμη τον Αγωνιστή Χριστό, τον μαχητή Χριστό. Γι’ αυτό έχει μεγάλη σημασία, πρωταρχική μπορεί να πει κανείς, ν’ αποδείξει έμπρακτα το πιστεύω του, όχι μόνο θεωρητικά. Γιατί τα πνεύματά μας πρέπει το καθένα να καταθέσει ενώπιον του Κυρίου το έργο του της γης. Κι αυτό είναι η «αδιάφθορος εν τω πυρί» προσφορά. Γιατί το μόνο που μένει αδιάφθορο στη δοκιμασία του πυρός είναι η προσφορά αγάπης.
 
Στο Σύμπαν τα πάντα δονούνται, πάλλονται, κινούνται και αυτή η αέναος παλμοδόνηση είναι το σημείο της ύπαρξης της Ζωής. Η αδράνεια και η στασιμότητα είναι έργο της άρνησης και είναι τα πρώτα βήματα, τα πρώτα δείγματα για τον Πνευματικό θάνατο.

Δάσκαλος Ιωάννης Παράκλητος – 1980


Ο Χριστός είπε: έτσι θα καταλάβουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Το ειρηνικό παράδειγμα οικοδομεί, σαν ένας λύχνος φωτίζει τους γύρω, οι οποίοι βλέπουν τα καλά έργα και πιστεύουν στον Πατέρα. Όπως όταν πέσουν σε ήρεμη θάλασσα οι ακτίνες του ήλιου τότε με την αντανάκλαση η θάλασσα μοιάζει με ήλιο, έτσι και η καρδιά των ειρηνοποιών αντανακλά στο πρόσωπό τους την ειρήνη και την μεταδίδουν και στους γύρω..

Αδελφοί, ο Λόγος είναι η έκφραση του Πατρός στους Κόσμους της Δημιουργίας. Άλλοτε μεν ο Λόγος εμπνέει ανθρώπους, ανθρώπινα πνεύματα και δι’ αυτών μεταφέρει τις Βουλές του Θεού, τις Οδηγίες του Θεού, τους Νόμους του Θεού στην ανθρωπότητα, άλλοτε δε, επισκιάζει καθ’ ολοκληρίαν πνεύματα ανθρώπινα και τα οδηγεί, ώστε να βοηθήσουν τους ανθρώπους, άλλοτε δε, ενανθρωπίζεται, ντύνεται δηλαδή σάρκα, σώμα ανάλογα μ’ εκείνο το σώμα το οποίο φέρουν τα όντα στον Πλανήτη στον οποίον θέλει να εμφανισθεί.

Έχει ήδη σημειωθεί η Ανατολή μιας Νέας Κοσμικής περιόδου, η περίοδος του Φωτισμού των ανθρώπων, γνωστή και ως περίοδος της Επιφάνειας του Αγίου Πνεύματος. Είναι η περίοδος που θα επικρατήσει η Αγάπη που διδάχθηκε και διαδόθηκε στη γη, κατά την οποίαν το Πνεύμα θα επικρατήσει επί της ύλης. Είναι τεράστιες οι αλλαγές και είναι ανάγκη να το συνειδητοποιήσουμε για να μπορέσουμε να ωφεληθούμε, αδελφοί.

Είναι η περίοδος που ο Πρόδρομος και Κήρυκας του Λόγου σταδιακά μεταμορφώνεται σε Ειρηνοποιό.

Γίνεται Ειρηνοποιός γιατί:


1. Είναι ταπεινός και δεν έχει προκαταλήψεις για τη ζωή.
2. Βιώνει και ξεπερνά το ανικανοποίητο αίσθημα της επιφανειακής και υλικής ζωής.

3. Αναγνωρίζει ότι δεν του ανήκει τίποτα.
4. Η λύτρωση από το Θεό είναι η πραγματική του Αναπνοή.
5. Αναγνωρίζει την Αλήθεια μέσα από την Προσφορά. Δεν ζηλεύει και δεν μισεί το κακό.
6. Αναγνωρίζει την Αγάπη ως τον υπέρτατο Νόμο της Δημιουργίας και έτσι βλέπει τον Θεό.
7. Εξωτερικεύει την εσωτερική του γαλήνη, που είναι η Ενότητά του με το Θεό, στους άλλους.
8. Κατανοεί και εκδηλώνει ως υιός του Πατρός την αξία της Πνευματικής Ζωής.
9. Δεν αντιδρά και δεν αντεκδικείται στο κακό. Εκδηλώνει Προσευχή – Συγχώρεση – Έλεος.


Αδελφοί, μη δίνετε άλλη ζωή στη ματαιότητα, όσο υψηλά κι αν αυτή φαντάζει…

Η ενεργητική εκδήλωση της Αγάπης αναδομεί τη σκέψη και μετατρέπει τη δύναμη των ατελειών σε υπευθυνότητα Μετουσίωσης.


Καταμάνθανε σεαυτὸν καὶ θέλεις τάχιστα ἀντικρύσει τὸν Ἀόρατον Θεόν

Ὑποδούλωνε τοὺς Νόμους, ἀπόκτησον τὰς Ἰδιότητας, γνώρισε τὰς Αἰτίας, δημιούργησον τὰ Ἀποτελέσματα, καταμάνθανε τὰς Ἀρχὰς καὶ γενοῦ κάτοχος πασῶν τῶν Δυνάμεων, καὶ τότε ἐγνώρισας τὸν Θεὸν καὶ Τοῦτον συνήντησες διότι ἐγνώρισες τὸν Ἑαυτόν σου. Ἡ γῆ εἶναι πλέον κτῆμα σου, Οὐρανὸς τὸ Οἴκημά σου, καὶ ὁ αἰθὴρ ὁ τόπος τῆς περιοδείας σου. Ἡ ὕλη θεραπαινίς σου, ἡ ζωὴ ἔργον σου καὶ ἡ Πνευματικότης Βασιλεία σου.

Ελήφθη υπό Ιωάννη Σταματιάδη 1926