Εσω†ερικός Χρισ†ιανισμός

Μακάριοι οι Ειρηνοποιοί ὅτι αὐτοί υἱοί Θεοῦ κληθήσονται…
[Μτθ. 5:9] .

Αν ακούσετε τη Φωνή του Θεού μέσα σας μην κλείσετε τις καρδιές σας…


Ο Ειρηνοποιός…

Ο έχων καθαρούς οφθαλμούς ας ορά τα μη ορώμενα παρά τοις ανθρώποις.

Ο έχων το ους αυτού εις ακοήν ας ακροάζηται τον του Πνεύματος λόγον.

Ο έχων νουν, ας νοεί ου τα του κόσμου, αλλά τα του Πνεύματός του Αγίου, ίνα χωρεί εν τω αχωρήτω είναι της Ουσίας του Πατρός μου.

Το Πνεύμα ζωή εστί και ει υμείς Πνεύμα λαμβάνητε κοινωνοί Ζωής έσεσθε.

Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται. [Ματθ. Ε΄ 8-9]

Μακάριοι οι οιδότες την Αλήθειαν και ταύτην ως γνώμονα του βίου αυτών θέντες. [Δάσκαλος Ιωάννης]

ΣΥΝΟΨΙΣ

Στην Πνευματική γλώσσα η λέξη «χώρος» (.space) αντιπροσωπεύει την συνειδητότητα της υπόστασης. Κι έτσι είναι ακριβώς. Όταν όμως φωτιστούμε από την ένωσή μας με το Θεό γινόμαστε παιδιά Του συνειδητά και ειρηνοποιοί. Δεν μπορούμε να φέρουμε γαλήνη στους άλλους αν δεν έχουμε ενεργοποιήσει την ενότητά μας με το Θεό. Όταν η καρδιά μας υψωθεί από τη Θεία Παρουσία, τότε παύει κάθε ροπή για φιλονικία γιατί μας έχει συνεπάρει η αγάπη για το Θεό. Οι ειρηνοποιοί βιώνουν στον βαθμό που της πρέπει την ελευθερία του Χριστού. Δεν είναι πλέον δούλοι, γιατί απαλλάχτηκαν από τον φόβο του θανάτου, από την δυναστεία της αγωνίας. Είναι υιοί, πράγμα που σημαίνει κληρονόμοι. Και ο κληρονόμος έχει εξουσία βασιλείας. Της βασιλείας του Φωτός στο σκοτάδι. Ο κατά Χριστόν ειρηνοποιός αγιάζει και λαμπρύνει τα πάντα, όχι με αυτό που κάνει, αλλά αυτό που είναι ανάμεσα στους άλλους.

Από τον διαχειριστή
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Από τον διαχειριστή

Στη Νέα αυτή Πνευματική Περίοδο που διάγουμε, χαιρετίζουμε την Αυγή του Φωτός με την έναρξη ενός νέου κύκλου στη λειτουργία του ιστότοπου (με νέα μορφή και λειτουργίες), προσδοκώντας την Ουσία της Άνοιξης στις καρδιές των ανθρώπων.

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ – Είδη Προσευχών
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ – Είδη Προσευχών

Τα είδη προσευχών ανά κατηγορίες όπως παρουσιάζονται στο βιβλίο ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ, προστέθηκαν ως μία νέα βάση δοδμένων.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Εσωτερικός Χριστιανισμός

Να ζείτε με ταπείνωση, πραότητα και υπομονή να ανέχεστε με αγάπη ο ένας τον άλλο και να προσπαθείτε να διατηρείτε, με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού. Ένα σώμα αποτελείτε όλοι κι ένα πνεύμα σάς ενώνει, όπως και μία είναι η ελπίδα σας για την οποία σας κάλεσε ο Θεός.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άγγελμα Φωτός που δημιουργεί πηγές Ζωής και κοινωνεί την Αρμονία αυτή σε όσους επιλέγουν να την λαμβάνουν συνειδητά, ως μέλη της ενηλικιούμενης Ανθρωπότητας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Η Εκεχειρία του Πνεύματος

ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ

Ο Πατέρας είναι η δύναμή μου

ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

Απόκρυφη Δημιουργία

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

Η Ουσία της Άνοιξης χαιρετίζει την Αυγή του Φωτός

ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ

Η Σωτήριος Οδός της Μετενσάρκωσης

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

Διανοίξατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν…

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ

ΕΞΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Κλεις των Δυνάμεων του Πατρός – Μέρος Γ΄

ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ

Η βαθιά πληγή στο ερειπωμένο σώμα μιάς παραπαίουσας ανθρωπότητας

ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ