ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΟΓΟΙ

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ 2α ΠΑΡΟΥΣΙΑ | Κεφάλαιο 15

Οι ψυχές σας πρέπει να Θεωθούν, πριν να Θεωθούν όμως πρέπει να βοηθήσετε όλες το αρσενικό σας μέρος, το πνεύμα σας. Για να βοηθήσετε το πνεύμα σας πρέπει να μάθετε να το αγαπάτε. Το πνεύμα σας, το τμήμα της μονάδας που βρίσκεται στον άνδρα, ενεργοποιείται με την αγάπη της ψυχής του. Η κάθε ψυχή δίνει με την αγάπη της βοήθεια στο πνεύμα και το ενεργοποιεί, ώστε ν’ αρχίσουν μαζί την ανοδική πορεία στο Θεό. Μάθετε σας παρακαλώ όλες ν’ αγαπάτε. Ήρθατε για να γίνετε Αγάπη όλες, δεν υπάρχει εξαίρεση. Ο Θεός δεν εξήρεσε κανέναν άνδρα, καμία γυναίκα. Είστε όλες εδώ σταλμένες για να μάθετε ν’ αγαπάτε από όλες τις πλευρές, όχι μόνον τον άντρα σας ή το παιδί σας. Η Αγάπη είναι χιλιοπρόσωπη και χιλιοεκδήλωτη. Πρέπει να μάθετε ν’ αγαπάτε με κάθε είδους αγάπη, μέχρι να φθάσετε να εισχωρήσετε στη Θεία Αγάπη, στην Απρόσωπη Αγάπη. Μαθαίνοντας ν’ αγαπάτε στο περιβάλλον σας, η Αγάπη σας θα επεκταθεί και στους γύρω σας και συνεχώς ο κύκλος της Αγάπης σας θα επεκτείνεται.

Διάφορες ανθρώπινες Μονάδες θα δημιουργήσουν ανθρώπινα μπουκέτα, μπουκέτα ανθρωπίνων Μονάδων, τα οποία ενοποιούνται, γιατί η πορεία της επαναστροφής στο Θεό απομακρύνει τις αντιθέσεις και ενώνει διά της Αγάπης, της συγκολλητικής Ουσίας του Θεού τα πνεύματα, τις εκπεσούσες άνθρώπινες Μονάδες, γιατί η Αγάπη έχει ήδη αναπτυχθεί μέσα τους και τις βοηθά να επανέλθουν ως Λόγοι στο Θεό.

Για ν’ ακολουθήσουμε όμως αυτή τη διαδικασία πρέπει ν’ αρχίσουμε μια πορεία Ανόδου. Όπως τα αερόστατα που όταν θέλουν ν’ ανέβουν πετούν βάρος και πετώντας βάρος τα βοηθάει κι ανεβαίνουν ψηλότερα, κατά τον ίδιο τρόπο ο άνθρωπος πρέπει ν’ αποβάλλει τα βάρη που προσέκτησε κατά τη διαδρομή του στην ύλη.

Απέκτησε αδυναμίες, πάθη, ελαττώματα από τη σάρκα που φόρεσε, και τη σάρκα την δημιούργησε ο άνθρωπος από την επιθυμία του να γνωρίσει τη ζωή της ύλης. Επειδή έφερε μέσα του Θείες δυνάμεις ενεργοποίησε την επιθυμία της ψυχής του και δημιούργησε σταδιακά σώμα κι ενσαρκώθηκε στη γη. Αυτό δεν είναι εκ Θελήματος Θεού, είναι εκ του ανθρώπου, γι’ αυτό ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να αποβάλλει τη σάρκα του στη γη, ν’ αποδώσει τα της γης, στη γη. Εκ της γης ελήφθης και εις την γην θα επανέλθης, είναι οι Νόμοι της Δημιουργίας.

Πρέπει ν’ αποδώσετε τα της γης εις την γην. Ετράφητε με δικά της υλικά, της ανήκει το σώμα σας. Γι’ αυτό όποιος θέλει να επανέλθει στο Θεό, πρώτα απ’ όλα πρέπει να κατανοήσει τα λάθη του, να μετανοήσει για τα λάθη του, ν’ αποβάλλει βάρη και ν’ αρχίσει να επικαλείται τον Πατέρα του: Πατέρα μου βοήθησέ με, οδήγησέ με, συγχώρεσέ με, Πατέρα μου φώτισέ με, δίδαξέ με. Τα πάντα εκ του Πατρός εκπορεύονται και ενεργούνται διά του Υιού εν Πνεύματι Αγίω.

Πρέπει να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος ότι έχει Έναν Πατέρα, Έναν Πνευματικό, Ουράνιο, Άπειρο Πατέρα, του οποίου είναι ένα τμήμα Του και σ’ Αυτόν πρέπει να μάθει ν’ αποτείνεται.

Ο Κύριος έδωσε μία τέλεια Προσευχή, της οποίας οι πρώτοι λόγοι είναι «Πάτερ ημών». Δηλαδή, αποκάλυψε ο Κύριος στο άπειρο πλήθος της ανθρωπότητας, ότι έχει Πατέρα και μπορεί σ’ Αυτόν τον Πατέρα να αποτείνεται αενάως, χωρίς να κάνει τάματα, όλες τις ώρες, άνευ ουδενός περιορισμού, γιατί ο Κύριος, ο Λόγος ο Ενανθρωπισθείς, δεν έθεσε κανένα περιορισμό στον άνθρωπο για ν’ αποτείνεται στον Πατέρα του.

Κατά τη διαδρομή του στην ύλη ο άνθρωπος έκανε διάφορα συμβόλαια στη γη, διάφορες ενώσεις στο διάστημα των καταβάσεων που έχει κάνει στην ύλη. Για να μη χαθούν τα ανθρώπινα τμήματα, ο άνδρας έχει το πνεύμα και ελάχιστο τμήμα της ψυχής, της ψυχής του, η δε γυναίκα έχει την ψυχή κι ελάχιστο τμήμα του πνεύματος. Όταν έλθουν σε επαφή τα δύο τμήματα θα γνωριστούν αμέσως, γιατί λειτουργεί ο Νόμος της έλξεως για να ενώσει τα δύο τμήματα της τεμαχισμένης ανθρώπινης μονάδας.

Η ψυχή, την οποίαν αδελφές μου αντιπροσωπεύετε, αντιπροσωπεύτηκε στη γη από μία Παρθένα Ψυχή, από την Υπέρτατη Ψυχή του Κόσμου. Είναι διδασκαλίες της Νέας Κοσμικής Περιόδου. Μέχρι τώρα ήταν σκεπασμένα, γιατί το πνευματικό επίπεδο της ανθρωπότητας ήταν ανέτοιμο να δεχθεί τέτοια διδάγματα. Σήμερα στην Πυρηνική Εποχή τα ανθρώπινα πνεύματα έχουν εξελιχθεί και μπορούν ν’ ακούσουν διδασκαλίες βαθύτερες και να τις εννοήσουν.

Ο Λόγος, που έλαβε μορφή για να κατέβει στη γη, έπρεπε καθ’ όλα να ‘ναι όμοιος με τα όντα στα οποία θα φανερωνόταν. Είχε και Αυτός δυαδικότητα, ο Κύριος έφερε θετικό και αρνητικό τμήμα, με τη διαφορά ότι το αρνητικό τμήμα του Κυρίου ευρίσκετο σε Θεία Κατάσταση, απόλυτα εξισορροπημένα μεταξύ των. Ήταν αρνητικό κατά την έκφρασή μου, θεωρητικά, γιατί δεν μπορώ να σας το πω αλλιώς για να το καταλάβετε. Ο Κύριος ήταν το άρρεν τμήμα, ο Λόγος, το Θείον Πυρ. Πώς θα κατέβαινε στη γη; Ποιος θα του έδινε σάρκα να φορέσει; Ποιο σκήνωμα ήταν κατάλληλο; Κανένα σκήνωμα ανθρώπινο, καμία γυναίκα-άνθρωπος δεν μπορούσε να Του δώσει σώμα, έπρεπε να είχε μονωτικό για το Πυρ Του, που να μην καίγεται. Και τέτοιο μονωτικό ήταν η Ψυχή Του, η ίδια η Ψυχή Του. Η Θεοτόκος είναι η Ψυχή του Κυρίου, είναι το Θηλυκό τμήμα της Θεότητάς Του.

Σας μιλώ με την εξέλιξη της Νέας Εποχής που μπαίνουμε, ομιλίες της Υδροχοϊκής Εποχής ή της επιφάνειας του Αγίου Πνεύματος, ομιλίες που μόνον άνθρωποι που φωτίζονται εκ Θεού, και πολύ μάλιστα, μπορούν να σας ανακοινώσουν. Γι’ αυτό η Επίσημη Εκκλησία σε όλες τις δεήσεις που έχει, σε όλες τις ευχές λέει: «πρεσβείαις της Θεοτόκου». Όλες οι αιτήσεις των ανθρώπων της γης διέρχονται διά της Θεοτόκου, του συναισθηματικού Θείου μέρους του Κυρίου, της Θεότητας και ωραιοποιούνται από την Ψυχή του Κυρίου και υποβάλλονται εις την Αμιγή Θεότητα. Γι’ αυτό σας παρακαλώ, επειδή είστε Εικόνες της στη γη, να Την επικαλείσθε να σας φωτίζει, να σας βοηθά, να σας καθοδηγεί, να σας προστατεύει, να σας σκεπάζει.

Προορισμός σας είναι να γίνετε αντίγραφά Της, όλες οι γυναίκες. Κοιτάξτε το πρόσωπό σας, την εικόνα σας, τη ζωή σας, τις πράξεις σας και δείτε πόσο απέχετε και αρχίστε να κάνετε προσπάθειες να Της μοιάσετε. Ήταν η Παρθένα Ψυχή, τώρα καταλαβαίνετε τι έχει να πει η Παρθένα Ψυχή. Ήταν η Ψυχή του Θεού, δεν είχε τίποτε με τη γη, δεν είχε σαρκωθεί ποτέ Της. Του έδωσε, λοιπόν, σάρκα Θείας ποιότητας, ν’ αντέχει το Φως Του, γιατί ο Κύριος δεν είχε ξαναγεννηθεί, δεν είχε άλλα σώματα, όπως έχουμε εμείς, με τα οποία ντύνεται το πνεύμα μας, δεν είχε σώμα συναισθημάτων ή κατώτερο νοητικό, δεν είχε κανένα σώμα ο Κύριος. Του έδωσε η Θεία Μητέρα, η Παναγία σώμα και γι’ αυτό Την τίμησε ο Κύριος τόσο πολύ, Του έδωσε τον Εαυτό Της.

Ο ίδιος ο προορισμός ανήκει σε σας Αδελφές Μητέρες, ο προορισμός σας είναι να καταστείτε Μητέρες Λόγου στη γη. Ήρθατε να δώσετε εξετάσεις ως σύζυγοι, ως μητέρες, ως κόρες, ως αδελφές. Ήρθατε ν’ αναπτύξετε την Αγάπη μέσα στην ψυχή σας. Η Αγάπη αναπτύσσεται ιδιαίτερα στο Θηλυκό μέρος της ανθρώπινης μονάδας, στην ψυχή. Γι’ αυτό οι πιο πολλές γυναίκες είστε συναισθηματικές. Αλλά πρέπει ν’ ανέβετε πάνω από τα συναισθήματα τα ανθρώπινα, να νοιώσετε τους κραδασμούς της Θείας Αγάπης. Παρακαλέστε τη Μητέρα να σας δώσει δείγμα των Θείων κραδασμών Της, που πρέπει να φθάσετε, γιατί πρέπει να ενωθείτε όλες ανεξαιρέτως, στην πάροδο του μη υπάρχοντος χρόνου για το Θεό, με τη Θεία Μητέρα. Πρέπει να γίνετε ένα αδιάσπαστο Είναι, μία ενότης αδιάσπαστος με τη Θεία Μητέρα, την οποία εκπροσωπείτε.

Οι ψυχές σας πρέπει να Θεωθούν, πριν να Θεωθούν όμως πρέπει να βοηθήσετε όλες το αρσενικό σας μέρος, το πνεύμα σας. Για να βοηθήσετε το πνεύμα σας πρέπει να μάθετε να το αγαπάτε. Το πνεύμα σας, το τμήμα της μονάδας που βρίσκεται στον άνδρα, ενεργοποιείται με την αγάπη της ψυχής του. Η κάθε ψυχή δίνει με την αγάπη της βοήθεια στο πνεύμα και το ενεργοποιεί, ώστε ν’ αρχίσουν μαζί την ανοδική πορεία στο Θεό.

Μάθετε σας παρακαλώ όλες ν’ αγαπάτε. Ήρθατε για να γίνετε Αγάπη όλες, δεν υπάρχει εξαίρεση. Ο Θεός δεν εξήρεσε κανέναν άνδρα, καμία γυναίκα. Είστε όλες εδώ σταλμένες για να μάθετε ν’ αγαπάτε από όλες τις πλευρές, όχι μόνον τον άντρα σας ή το παιδί σας. Η Αγάπη είναι χιλιοπρόσωπη και χιλιοεκδήλωτη. Πρέπει να μάθετε ν’ αγαπάτε με κάθε είδους αγάπη, μέχρι να φθάσετε να εισχωρήσετε στη Θεία Αγάπη, στην Απρόσωπη Αγάπη. Μαθαίνοντας ν’ αγαπάτε στο περιβάλλον σας, η Αγάπη σας θα επεκταθεί και στους γύρω σας και συνεχώς ο κύκλος της Αγάπης σας θα επεκτείνεται.

Εξετάστε ποιους αγαπάτε και πώς τους αγαπάτε και θα δείτε ακόμη πόσο δρόμο έχετε να κάνετε. Μη περιορίζετε την Αγάπη σας, μη βάζετε το «μου» στην Αγάπη σας ποτέ. Αγαπώ γιατί θέλω ν’ αγαπώ, αγαπώ γιατί θέλω να γίνω Αγάπη. Όταν λέω Αγάπη δεν εννοώ τις καταστάσεις εκείνες τις ανθρώπινες που μοιάζουν με αρρώστιες, οι οποίες προκαλούν πόνο, θλίψη, που καταπιέζουν. Όχι, εννοώ την Αγάπη που φέρνει Αρμονία μέσα στο «είναι», την Αγάπη που φέρνει πληρότητα μέσα στο «είναι», την Αγάπη που δεν ζητάει τα δικά της, αλλά προσφέρει, γιατί η Αγάπη πάντοτε προσφέρει. Γι’ αυτό και ο Θεός-Πατέρας και ο Ενανθρωπισθείς Λόγος πάντοτε προσφέρουν την Αγάπη Τους στον άνθρωπο. Και το Έλεος του Πατέρα δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά εκδήλωση με άλλο τρόπο της Άπειρης Αγάπης Του και της Άπειρης Αρμονίας που υπάρχει μέσα στο Θεό.

Παρακαλώ, θέλω να εννοήσετε καλά τα μαθήματα που σας δίδω. Κάνουν τομές πνευματικές για να μάθετε ποιοι είστε, γιατί είστε εδώ και τι πρέπει να κάνετε. Μάθετε ν’ αγαπάτε, γιατί ο προορισμός σας είναι να καταστείτε αντίγραφα της Θεοτόκου, γυναίκες Μητέρες, που προορίζονται να ενσαρκωθούν σε άλλους πλανήτες για να φέρουν το δίδαγμα του Θεού εκεί, στους τόπους εκείνους. Μάθετε ν’ αγαπάτε όχι μόνο το στενό σας περιβάλλον, αυτό τον περιορισμένο κλειστό κύκλο τον εφαρμόζουν και τα ζώα με το ένστικτό τους. Απλώστε την Αγάπη σας. Ο λόγος σας ας περιέχει πάντα Αγάπη, τα συναισθήματά σας ας είναι πάντα γεμάτα Αγάπη, οι πράξεις σας ας μη δείχνουν τίποτ’ άλλο παρά πως αγαπάτε.

Ο πόνος είναι μια κατάσταση της πτώσης, γέμισέ τον με Αγάπη, άφησε την ψυχή σου που είναι αγαθή να φανερώσει την αγαθότητά της, μη την περιορίζεις. Άφησε την Αγάπη σου να εκδηλωθεί. Ανέβα ακόμη, έχει κι άλλο σκαλοπάτι. Όταν ανέβεις δεν θα πονάς, όταν ανέβεις και γίνεις Αγάπη δεν θα πονάς γιατί θα ‘χεις μάθει πως προορισμός σου είναι να δίνεις, να δίνεις σε όσους έχουν ανάγκη, σ’ όσους υποφέρουν, είναι άρρωστοι, γιατί δεν γνώρισαν την Αγάπη, γιατί μεγαλύτερη ασθένεια δεν υπάρχει στη γη από την έλλειψη της Αγάπης. Δώσε σ’ όποιον σε πλησιάζει, μικρό ή μεγάλο, λευκό ή έγχρωμο, γέρο ή νέο, μορφωμένο ή αμόρφωτο, δώσε, δώσε, δώσε και μη ζητάς αντάλλαγμα, γιατί η Αγάπη δεν είναι θεωρία, πρέπει να τη δείξετε στην πράξη, έμπρακτα.

Αφήνετέ τη να ενεργοποιείται. Όσο ενεργοποιείτε την Αγάπη σας προσφέροντάς την, λαμβάνετε από την Άπειρη Πηγή της. Όσο προσφέρετε από την Αγάπη σας, συγκοινωνείτε με την Πηγή και η Άπειρη Πηγή, η Ακένωτη Άπειρη Πηγή, ο Πατέρας-Θεός και η Μητέρα και ο Χριστός, ο Εκδηλωμένος Θεός, διαχέουν στην Εικόνα τους Αγάπη.

Ευλογώ τους λόγους αυτούς και η Ευλογία προέρχεται εκ της Ανάρχου Θεότητας και δεν εκπηγάζει από το θέλημά μου το ανθρώπινο. Ευλογώ τους λόγους που ακούσατε για ν’ αναπτυχθούν εντός σας, ν’ αναπτυχθούν στην κάθε ψυχή, να μεταλλάξει τις ποιότητες των δονήσεών σας, να μεταλλάξει τις σκέψεις του ανδρός, να στείλει βοήθεια σε όλα τα τμήματα που υπάρχουν στη γη, γιατί όλα τα τμήματα είναι Ένα, η εκδήλωση, η φανέρωση του Πατέρα-Θεού.