Μακάριοι είναι οι «πτωχοί τω πνεύματι» γιατί η βασιλεία των ουρανών είναι δική τους

Ο περιφανής μαθητής του Λόγου – πνευματικός άνθρωπος, δεν εκφράζει απλά τα βήματα της πορείας του ανθρώπου προς την Τελείωση, αλλά φανερώνει σταδιακά και την ύψιστη υπευθυνότητα της Προσφοράς, χωρίς ν΄αναζητά καμία ανταπόδοση. Και περιφανής σημαίνει να είσαι καθαρός-διάφανος απ’ όλες τις πλευρές και σε κάθε ύψος ή βάθος. Η προσ­φορά που δεν περιέχει εντός της κανένα στοιχείο ιδιοτέλειας, κανένα στοιχείο επιθυμίας ή αναγνώρισης, είναι αυτή που εντάσσει ενεργά τον άνθρωπο στα Νέα Μυστήρια του Λόγου, που είναι το Μυστήριο της Ενότητας και το Μυ­στήριο της Ελευθερίας.

«Πτωχός τω πνεύματι» σημαίνει να είσαι ταπεινός. Αν είμαστε υπερήφανοι (όχι περιφανείς) για τις γνώσεις που έχουμε, για τα πλούτη μας, για την ομορφιά μας, για την καταγωγή μας ή έχουμε προκαταλήψεις για το τι είναι πνευματική ζωή και το πως πρέπει να διδαχθεί, τότε ο νους μας δεν είναι δεκτικός στις ανώτερες διδαχές. Κι όταν δεν είσαι δεκτικός στις πνευματικές διδαχές, υστερείς, παρουσιάζεις αντιστάσεις που φορές μπορείς να χαρακτηρίσεις και ως πνευματικές ασθένειες. Άρα, ας καταστεί σαφές ότι ο «πτωχός τω πνεύματι» δεν είναι ο πνευματικά ασθενής.

Η πνευματική κατεύθυνση του Νέου Κόσμου που ανατέλλει μας κατευθύνει να μην επιθυμούμε ν’ ανακηρύσσουμε τον εαυτό μας σε θέσεις υψηλές και έτσι να  διαμορφώνουμε ιεραρχίες. Γιατί απλούστατα απευθύνεται σε Βασιλείς και Βασίλισσες (Βασιλεία των Ουρανών). Η Πνευματική πορεία του Ανθρώπου του σήμερα, αλλά και του αύριο περιγράφεται με το όρο Μαθητεία Λόγου, γιατί Αυτή οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών.

Η Θεία Έ­μπνευση  του Παρακλήτου δεν αποσκοπεί στην εξύψωση του εγωισμού και της πλάνης γιατί αλλιώς θα καθιστούσε ένα Θείο Δώρο, δεσμά και στασιμότητα.

Ο περιφανής μαθητής του Λόγου – πνευματικός άνθρωπος, δεν εκφράζει απλά τα βήματα της πορείας του ανθρώπου προς την Τελείωση, αλλά φανερώνει σταδιακά και την ύψιστη υπευθυνότητα της Προσφοράς, χωρίς ν΄αναζητά καμία ανταπόδοση. Και περιφανής σημαίνει να είσαι καθαρός-διάφανος απ’ όλες τις πλευρές και σε κάθε ύψος ή βάθος. Η προσ­φορά που δεν περιέχει εντός της κανένα στοιχείο ιδιοτέλειας, κανένα στοιχείο επιθυμίας ή αναγνώρισης, είναι αυτή που εντάσσει ενεργά τον άνθρωπο στα Νέα Μυστήρια του Λόγου, που είναι το Μυστήριο της Ενότητας και το Μυ­στήριο της Ελευθερίας.

Ο Λόγος δεν διαμόρφωσε και δεν διαμορφώνει καμία ιεραρχία για να διδάξει μ’ αυτό τον τρόπο τον άνθρωπο να μην εκδηλώνεται με σκοπό να επισύρει τον θαυμασμό ή την επικράτηση, γιατί έτσι μεταβάλλει την οποιαδήποτε πνευματική κατάκτησή του σε πτώση.


Όσοι είναι προσηλωμένοι στα επίγεια, δεν καταλαβαίνουν την αξία της πνευματικής ζωής, αλλά το ίδιο και όσοι νομίζουν ότι διάγουν πνευματική ζωή υπό το βάρος δογματικών περιορισμών, προκαταλήψεων και νοητικών θέσεων που στερούνται της ελευθερίας. Έτσι συχνά κοροϊδεύουν τον πνευματικό άνθρωπο και προσπαθούν να τον βλάψουν. Πολλές είναι εκείνες οι φορές που πραγματικά είτε από ζήλια ή μίσος, είτε από ανθρώπινο ανταγωνισμό ή και φθόνο ακόμη που καταδιώκουν και συκοφαντούν τον πνευματικό αγωνιστή. Όμως τα Μάτια του Θεού δεν είναι στραμμένα στην αμαρτία του ανθρώπου.

 Αδελφοί όταν ένας άνθρωπος είναι ενάρετος ή έστω έχει νικήσει σε μεγάλο βαθμό τα δεινά του κόσμου τούτου, μην τον ζηλεύετε. Όταν είναι κακός μην τον μισείτε. Αδιαφορήστε για τους κακούς γιατί η παραμικρή σκέψη μίσους, ή ακόμα και η δικαιολογημένη αγανάκτηση για το κακό θα ξεσηκώσει ανισορροπία μέσα μας. Η αμαρτία υπάρχει μόνο στα μάτια των ανθρώπων, όχι στο Θεό. Γι’ αυτό καλό είναι ν’ αναρωτηθούμε, πόσες φορές μπορώ να συγχωρώ.

Διά τας ατελείας υμών εξέλεξα και εκείνους, οίτινες αρνητικώς θα συντελλέσωσι διά την ανασκευήν σας και αναγέννησίν σας. Ειρηνεύσατε και εστέ εν Απολύτω Αγάπη και πάσαν ενέργειαν εξ υμών καταστήσατε κοινωνούς τους ετέρους, ίνα μη χάσματα δημιουργούνται και οι πάντες συνέχεσθε διά του ειρμού εκείνου, όστις άνευ διακοπών θα συνεχίση τον ατέρμονα δρόμον της εξελίξεως του Έργου.

Αδελφός εκζητών της αρωγή σας μη παύσητε να παρέξητε ταύτην. Έστε υποχωρητικοί εις τας απαιτήσεις αλλήλων, έστω και αν προέρχονται εκ της ελαττωματικής των ιδιοσυγκρασίας.