ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ – 2024

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ: 2024

Αγίασμα, ἵνα ρέη ἐξ αὐτοῦ ὁ Λόγος, ἡ Ἀγάπη τοῦ Πατρός καί ἡ Κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεῦματος

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (2024): ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ