ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2023

Είθε οι Κόσμοι να λάμψουν

από την Ανάσταση

του Ανθρώπου – Λόγου

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2023 – Μακάριοι οι Ειρηνοποιοί