Διδασκαλίες

Εσωτερικός Χριστιανισμός

Διδασκαλίες και ομιλίες εκ του Λόγου. Επιδιώκουν να βοηθήσουν τον άνθρωπο, στην πνευματική του κατάρτιση και στη διεύρυνση του νου. Είναι όμως ταυτόχρονα και το δείγμα της Νέας περιόδου που αναγγέλλεται. Της περιόδου της Ένωσης και της Θέωσης, που ήδη άρχισε. Είναι η επικύρωση της ταύτισης Ανθρώπου και Θεού και της αφομοίωσης του Ανθρώπου μέσα στη Θεότητα.

Αυτές οι Διδασκαλίες είναι Μία Θεία κολυμβήθρα Αναγέννησης, που συνενώνει τη Μορφή με το Άμορφο και ελευθερώνει τους αγωγούς σύνδεσης του Ανθρώπου με τον Εαυτό του και το Σύμπαν. Γι’ αυτό η πλάνη της διάνοιας και οι περιορισμοί της Αγάπης δεν μπορούν να τις χωρέσουν, μα ούτε και να τις δεχθούν. Γιατί η αποδοχή τους σημαίνει μετουσίωση και η ύλη και τα καλύμματα της προσωπικότητας φροντίζουν να τροφοδοτούν τη φθαρτή τους φύση εκδηλώνοντας τη δύναμη της αδράνειας σε κάθε Πνοή Ζωής.

Αγαπημένε Αδελφέ Άνθρωπε, μπαίνουμε σε μία Νέα Κοσμική περίοδο, που το Θέλημα του Θεού όρισε να διαχυθεί το Φως Του σε όλη την ανθρωπότητα, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς φραγμούς, χωρίς όρια. Μπαίνουμε στην Κοσμική περίοδο που η Θεία Θέληση επέλεξε για να διαχύσει τη Φωτοχυσία και τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος σε όλους τους ανθρώπους, μορφωμένους και αμόρφωτους, σημαντικούς και άσημους, επιστήμονες, καλλιτέχνες ή απλούς εργάτες.

Διανοίξατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν…

Εὐτυχεῖς ἔσονται ἐκεῖνοι καὶ εὐδαιμονέστεροι τῶν ἄλλων, ὅσοι δυνηθῶσιν ἐνωρίτερον αὐτῶν νὰ κατανοήσωσι τὸν σκοπὸν τοῦ προορισμοῦ αὐτῶν καὶ δυνηθῶσι νὰ καταβάλωσι τὴν πρὸς ταχυτέραν αὐτῶν ἐπίτευξιν ἀτομικὴν αὐτῶν ἐνέργειαν καὶ προσπάθειαν. Ὁ δρόμος ὅστις διανοίγεται πρὸ ὑμῶν εἶναι ὁ δρόμος τῶν κλητῶν. Τὶ ἐπράξατε μέχρι σήμερον ἢ καὶ τὶ πράττετε, ἵνα τὸ ταχύτερον συντομευθῇ ἡ ἀπόστασις ἡ χωρίζουσα ὑμᾶς ἀπὸ τὸν Οἶκον τῆς Βασιλείας Μου;
Περισσότερα Διανοίξατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν…

ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ Ο ΝΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΑ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΝΑΩΣ ΔΙΑΧΕΟΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΗΓΗΣ

Δύνασαι σ’ αυτή τη ζωή σου, άνθρωπε, να Χριστοποιηθείς, αρκεί να καταλάβεις ότι κάθε άποψή σου που δεν πηγάζει απ’ το «Είναι» σου, την καρδιά και την ψυχή σου, θα είναι ατελής. Μάθε λοιπόν, πριν εκδηλώσεις τη γνώμη σου, Αυτήν να ρωτάς: «Τι θέλεις, καρδιά μου, τι θέλεις, Ψυχή»; Σ’ αυτήν να αποτείνεσαι, και τότε θα εννοήσεις ότι παρακούοντας και παρακάμπτοντας Εκείνη, συνεχώς θα ανακυκλώνεσαι στην παρανόηση και παρεξήγηση της μερικότητας και της ατέλειας της γνώμης της μορφής, της συγκρουόμενης προσωπικότητας, του εγώ της ανθρώπινης μορφής. Άφησε την καρδιά σου, την Ουσία σου να εκδηλωθεί… θα δεις τον Παλμό Της να διαχέεται, να αφαρπάζει και να καθηλώνει μπροστά στη Δύναμη της Αγάπης την κάθε διάθεση για αντίρρηση, για αντιπαράθεση, για σύγκρουση, για ανυπακοή.
Περισσότερα ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ Ο ΝΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΘΑ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΝΑΩΣ ΔΙΑΧΕΟΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΠΗΓΗΣ

ΚΑΛΕΙΣΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Προσευχήσου, Άνθρωπε, μ’ όλους τους πόρους του «είναι» σου. Θέσε σε κίνηση έναν – έναν όλους τους πόρους σου, ξεκινώντας από την καρδιά σου, διαχέοντας Αγάπη μέσα απ’ αυτήν. Διαπότισε το «είναι» σου και νιώσε τη φωνή σου να εξέρχεται από κάθε σημείο του σώματός σου, από κάθε σημείο της υπόστασής σου. Έτσι εκφράζεται η Θεία Υπόσταση, μιλά μέσα από τα πάντα, πληρώνει τα πάντα, διαχέεται στα πάντα. Έτσι ενεργεί η Θεία Υπόσταση, με τη διάχυση της Απειρότητας, με την Αρμονία και τη Γαλήνη της Ενότητας.
Περισσότερα ΚΑΛΕΙΣΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΝΕΥ ΣΤΑΘΜΟΥ… ΖΩΗ ΑΝΕΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Νὰ εὐχαριστῆς τακτικά κάθε ἐργάτη γνωστό σου ἢ ἄγνωστο πού συνετέλεσε γιὰ νὰ φθάσουν σέ σένα τὰ Θεία αὐτὰ Ρήματα. Εὐχαρίστησε Ἐκείνον πού ἡ Βουλή Του σοῦ τὰ ἀπέστειλε, πρίν ἀκόμη κυκλοφορήσουν γιὰ τὸν κόσμο. Εἴθε τὰ Ρήματα αὐτά νὰ γίνουν κτῆμα σου καὶ νὰ καρποφορήσουν ἀπό τὴν ἀρχή ὡς τὸ τέλος. Δ. Δώριζας – 30/3/1979
Περισσότερα ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΝΕΥ ΣΤΑΘΜΟΥ… ΖΩΗ ΑΝΕΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΗΓΕΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ

Αγαπημένε Άνθρωπε, σε Ευλογώ για να καταλάβεις ότι η Ιεραρχία υπάρχει, όσο εσύ την επιζητείς, όσο εσύ χωρίζεις. Όσο χωρίζεις τα τμήματα του Εαυτού σου σε επίπεδα, τόσο θα υπάρχει και η Ιεραρχία, τόσο θα έχεις ανάγκη να αισθάνεσαι εσύ ανώτερους και κατώτερους, να αποδέχεσαι τους ανώτερους και ν’ απορρίπτεις τους κατώτερους. Η Ύπαρξη του Πνευματικού Ηγέτη ως εξουσιαστή ή κυρίαρχου, όπως μπορεί κάποιες στιγμές να τον αισθάνεσαι, ή ως εκδηλωτή απαίτησης τυφλής υπακοής, θα πάψει να υφίσταται μέσα σου, όταν εσύ απεκδυθείς αυτά τα καλύμματα, γιατί ο Πνευματικός Ηγέτης δεν εκδηλώνεται με τον τρόπο αυτό, κι αν καμιά φορά οι εξωτερικές του εκδηλώσεις σού δημιουργούν αυτές τις εντυπώσεις, είναι ακριβώς για να σε οδηγήσουν να δεις την Αλήθεια, να σε οδηγήσουν να συνδεθείς μαζί Του, με Ενότητα. Να γίνεις, με τη διδαχή που σου παρέχει, προσφορά για το σύνολο, να γίνεις Λόγος και Αγάπη.
Περισσότερα ΗΓΕΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ

Η ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ

Μελαγχολία, μὴ ἡ Ἔκφρασις τῆς Ἀπείρου Ἀγαθότητος δὲν ἐκδηλοῦται διὰ σοῦ; Μήπως σὺ δὲν ἐστόλισας τοῦ Μεγάλου Ναζωραίου, ὡς ἀχώριστος σύντροφος, τὸ Αἰγλεῖεν καὶ Ἱλαρὸν Πρόσωπον; Μήπως ἡ Ἄπειρος Δημιουργία σὲ δὲν γεννᾷ εἰς τὰς ὑψηλοτέρας της στιγμάς; Μελαγχολία, πόσον ὁ ἀθόρυβος κόσμος σου μᾶς χρησιμεύει ὡς ὁ οὐράνιος σταθμὸς ἑνὸς ὑπερφυσικοῦ εἰς τὰ ἄπειρα τοῦ Ἀπείρου βασίλεια καὶ εἰς τοὺς πνευματικοὺς τοῦ Ὑπερπέραν ἀνθώνας ταξειδίου καὶ ὡς μέσον συναδελφώσεως μὲ τὴν καθολικότητα τῆς φύσεως καὶ ἐπαφῆς μὲ τὰς Συγχορδίας τοῦ Σύμπαντος!
Περισσότερα Η ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ