ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ – Έργο Λόγου Αγάπης

Στα πλαίσια του Εσωτερικού Χριστιανισμού, αυτό το ανθολόγιο είναι ένας κήπος με λουλούδια, αποτελούμενο από κείμενα και εκδηλώσεις μαθητών του Έργου της Δευτέρας Παρουσίας, που μαθήτευσαν στους κύκλους του Έργου Λόγου Αγάπης την περίοδο 1995-2021.