Oυράνια και Γήινη Σοφία

Όποιος ισχυρίζεται ότι είναι σοφός και συνετός, ας δείξει τα έργα του με τον ήρεμο τρόπο της αληθινής σοφίας. Αν όμως έχει στην καρδιά του φαρμακερό φθόνο κι εριστικές τάσεις, τότε να μην ψεύδεται εναντίον της Αλήθειας. Αυτή η δήθεν σοφία δεν έρχεται απ’ τον Ουρανό, αλλά είναι γήινη, σαρκική και δαιμονική. Γιατί όπου υπάρχει φθόνος κι εριστική διάθεση, εκεί υπάρχει αναστάτωση και κάθε λογής κακό. Η σοφία όμως που έρχεται απ’ τον Ουρανό, είναι πρώτα γνήσια, ύστερα είναι ειρηνική, αγαθή, πειστική, γεμάτη ευσπλαχνία και καλούς καρπούς, αμερόληπτη και ειλικρινής. Ο καρπός της δικαιοσύνης σπέρνεται ειρηνικά από όσους επιζητούν την ειρήνη.

Όποιος ισχυρίζεται ότι είναι σοφός και συνετός, ας δείξει τα έργα του με τον ήρεμο τρόπο της αληθινής σοφίας. Αν όμως έχει στην καρδιά του φαρμακερό φθόνο κι εριστικές τάσεις, τότε να μην ψεύδεται εναντίον της Αλήθειας. Αυτή η δήθεν σοφία δεν έρχεται απ’ τον Ουρανό, αλλά είναι γήινη, σαρκική και δαιμονική. Γιατί όπου υπάρχει φθόνος κι εριστική διάθεση, εκεί υπάρχει αναστάτωση και κάθε λογής κακό. Η σοφία όμως που έρχεται απ’ τον Ουρανό, είναι πρώτα γνήσια, ύστερα είναι ειρηνική, αγαθή, πειστική, γεμάτη ευσπλαχνία και καλούς καρπούς, αμερόληπτη και ειλικρινής. Ο καρπός της δικαιοσύνης σπέρνεται ειρηνικά από όσους επιζητούν την ειρήνη.
 
Από που προέρχονται οι πόλεμοι κι από που οι μεταξύ σας διαμάχες; Δεν προέρχονται από τα πάθη σας που μάχονται μέσα σας; Επιθυμείτε κάτι και δεν το έχετε. Για να το αποκτήσετε, φονεύετε και μισείτε. Και όμως δεν μπορείτε να το πετύχετε… Αγωνίζεστε  και πολεμάτε και δεν αποκτάτε αυτό που επιδιώκετε, γιατί δεν το ζητάτε απ’ το Θεό. Ζητάτε κάτι και δεν το παίρνετε, γιατί το ζητάτε με κακό σκοπό, για να το σπαταλήσετε στην ικανοποίηση των παθών σας.

Επιστολή Ιακώβου 3:13-18, 4:1-3


Η Δύναμη αυτή που στα Θεία Πεδία καλείται Απόλυτη Αρχή, εκφράζεται στα γήινα ως Αγάπη, περιέχει τις ίδιες δονήσεις μεταφερόμενες ανάλογα στο ανάλογο πεδίο, και ενεργεί δημιουργώντας τις προϋποθέσεις της Μίας εξέλιξης σε πλήρη ταύτιση των πάντων. Μία η Απόλυτη Μονάδα στο Σύμπαν, η Δύναμή της διασπώμενη αποκτά την ποιότητα του φίλτρου, από το οποίο διέρχεται και εκφράζεται με τις Άπειρες μορφές που υφίστανται.

Δεν υπάρχει Άσπρο ή Μαύρο Φως, αυτές είναι διαχωριστικές εκφράσεις, που καταδεικνύουν την ποιοτική εκ­δήλωση του Φωτός, το οποίο απορρέει από την Απόλυτη Μονάδα. Η Δύναμη του Φωτός είναι μία, εκπορεύεται από την Εστία, έχει τις δονήσεις της Θείας Αρχής, το Φως εί­ναι η ποιότητα των μορίων της. Μετά την εκπόρευσή Του ακολουθεί κάποιο δρόμο, μέσω του οποίου ενεργοποιεί­ται και λαμβάνει υφή και ποιότητα. Διαποτίζει τα πάντα και δίνει την Ουσία Του, που είναι η Ζωή και η εξέλιξη, και τα πάντα ορατά και αόρατα απ’ Αυτό λαμβάνουν το Ύδωρ της Ζωής, μα την ποιότητά Του μεταλλάσσουν α­νάλογα με τη δική τους εκδήλωση και το ενεργοποιούν δίνοντάς Του χροιά ανάλογη με τις δονήσεις τους, με αποτέλεσμα να υφίστανται και δυνάμεις άρνησης. Έτσι βλέπουμε την ανομοιομορφία του Σύμπαντος, που είναι συνέπεια των διάφορων εκδηλώσεων του Φωτός στα α­νάλογα σχηματιζόμενα δονησιακά πεδία.

Αδελφοί, καμιά πηγή δεν μπορεί ταυτόχρονα να βγάζει αλμυρό και γλυκό νερό,

έτσι είναι συνετό από το ίδιο στόμα να μην βγαίνει η ευλογία και η κατάρα.

Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, γιατί αυτοί θα ονομασθούν υιοί του Θεού…

Όσο οι καταστάσεις του Ουρανού και της γης, δηλαδή του νου και του σώματος, θα συντονίζονται με το Φως, θ’ αρχίσουν ν’ αποκτούν κοινή ιδιότητα, το ίδιο το Φως, κι αυτό θα έχει σαν φυσιολογικό αποτέλεσμα τη σταδιακή ενοποίηση των πάντων. Έτσι, θ’ αρχίσουν να μεταφέρονται οι πείρες τού ενός προς τον άλλον, ενώ η μάζα των σωμάτων θ’ αρχίσει, λόγω της εκλέπτυνσης που θα υποστεί, να εμφανίζει υψηλότερες καταστάσεις, οι οποίες δεν θα έχουν τη χροιά άρρενος ή θηλείας αρχής, αλλά τη Δόνηση του Πνεύματος.


Με την άδειά Σου Πατέρα, ας είναι ευλογημένοι οι ουρανοί του ανθρώπου για ν’ απορροφήσουν στην Πηγή του Φωτός ιδέες, κυματισμούς, δονήσεις παρελθούσης χρήσεως, ιδέες και γνώσεις λανθασμένες που δεν χρειάζονται στη Νέα Εποχή και δεν οδηγούν σωστά τον άνθρωπο.


Είθε η Αγάπη σου να απορροφήσει από το νου μας ιδέες κακότητας, ανταπόδοσης, μνησικακίας, αδιαφορίας, αθεΐας ως ιδέες επιζήμιες, δεσμευτικές και καθηλωτικές για την εξέλιξή μας για να μετουσιώθουν σε ιδέες διαυγείς, προερχόμενες από την Καθαρή Διδασκαλία του Θεού Λόγου, Ιδέες Αγάπης, Ενότητας, συναδέλφωσης, Ιδέες Φωτός, με τις οποίες θα κινηθούμε και θα εξελιχθούμε μέσα από αυτή την ταξινόμηση του νου – ουρανών μας.

Αμήν