Όσα είναι να γίνουν… ήδη έγιναν

Η Αγάπη είναι η Υπέρτατη Δύναμη και Παν απορρέον, εξ αυτής προέρχεται. Η Αγάπη εκπόρευσε τη Ζωή και η Ζωή μόνο στο Φως Της υπάρχει. Και είναι ο Λόγος του Ανθρώπου Ζωή, και Ζωή είναι ο Λόγος, γιατί ο Λόγος Αγάπη Εστί. Αγάπη είναι η Θέληση που το θάνατο έκανε Ζωή. Κι έτσι η Αγάπη είναι η Δύναμη της Πίστης για ν’ αντιληφθείς τη Ζωή.

Θα παραμείνω στη σιωπή και θα αφουγκραστώ το Λόγο του Θεού εντός μου.

Κι όταν τα πάντα βρίσκονταν στο μέσον της σιωπής, κατήλθε σε μένα από ψηλά, από το βασιλικό θρόνο, ένας λόγος μυστικός.

Η Αγάπη είναι η Υπέρτατη Δύναμη και Παν απορρέον, εξ αυτής προέρχεται. Η Αγάπη εκπόρευσε τη Ζωή και η Ζωή μόνο στο Φως Της υπάρχει. Και είναι ο Λόγος του Ανθρώπου Ζωή, και Ζωή είναι ο Λόγος, γιατί ο Λόγος Αγάπη Εστί. Αγάπη είναι η Θέληση που το θάνατο έκανε Ζωή. Κι έτσι η Αγάπη είναι η Δύναμη της Πίστης για ν’ αντιληφθείς τη Ζωή.

Αυτό που έγινε, ακόμα γίνεται. Κι όσα είναι να γίνουν, ήδη έγιναν

Γι’ αυτό όταν σιωπώ, θα με περιμένουν να μιλήσω και όταν θα ομιλώ, θα με προσέχουν. Και όταν παρατείνω την ομιλία μου πολύ, εκείνοι θα θέτουν το χέρι στο στόμα τους, δηλούντες ότι πρέπει όλοι να σιωπήσουν, για να με ακούσουν.Εκεί ζούσα πάντα, γιατί απ’ το Φως προήλθα. Επτά (7) φορές ελεύθερος:

1.     Να σκέπτομαι

2.     Να αισθάνομαι

3.     Να εκδηλώνομαι

4.     Να αγαπώ

5.     Να ζω

6.     Να δημιουργώ

7.     Και προπάντων να εμπνέομαι!

Φέρνω Γαλήνη, Ειρήνη και Αρμονία, όπου κι αν πάω… ως Ταξιδιώτης του Απείρου.

Μακάριοι οι Ειρηνοποιοί… 15 Οκτωβρίου, 2021