ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2023

Άχρονες μνήμες της Ύπαρξης

Η Ευλογία της Γέννησης μέσα στο Άπειρο Μεγαλείο της Θείας Αγάπης.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2023: Μακάριοι οι Ειρηνοποιοί