ΤΟ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ

Μοίραζε τις σκέψεις σου στον Άνθρωπο, γιατί όσες σκέψεις κρατάς για σένα, είναι σκέψεις διάσπα­σης και διαχωρισμού, όσες μοιράζεις, είναι σκέψεις Αγάπης και Ενότητας. Αυτό που μοιράζεις, είναι Ανε­ξάντλητο, αυτό που κρατάς, εξαντλείται άμεσα. Αυτό που μοιράζεις, Θεώνεται, αυτό που κρατάς, εντάσσε­ται στο Νόμο της διττότητας και της φθοράς. Μοίραζε τις σκέψεις σου, γιατί ό,τι μοιράζεις, δοκιμάζεται από την εκδήλωσή του, από τη διάχυσή του και αναγκάζε­ται να καθαρθεί μέσα από τις διαδικασίες της Εκλέπτυνσης και της Μετουσίωσης, ολοκληρώνοντας έτσι εντός σου την ουσιαστική Κάθαρση.

Σήμερα η Πνευματική Επικοινωνία είναι η μέλλουσα Θρησκεία των Εθνών. Είναι ο Πρόδρομος της αναμενόμενης Βασιλείας του Θεού. Και αυτή η Πνευματική Επικοινωνία πηγάζει και εκπορεύεται από την Διδασκαλία, τις Ιδέες και την Κίνηση των Ιδεών του Χριστιανισμού. Η πιστοποίηση αυτής της Λειτουργίας παρουσιάζεται και επεξηγείται από τον Παράκλητο με την ζωντανή Του παρουσία, την Περίοδο αυτή στη γη. Είναι η Εποχή της Παρουσίας των Ανωτάτων Πνευμάτων, που δεν γνωρίζουν την ανθρώπινη εξουσία, αλλά λειτουργούν υπό την Επιστασία της Δικαιοσύνης του Θεού Πατέρα. Η διαδρομή τους μέσα στην ύλη, δεν περιλαμβάνει μόνο την Προσευχή, σαν έλξη, σαν ενέργεια, σαν λειτουργία και σαν προσφορά. Είναι και κάτι περισσότερο, είναι η συμμε­τοχή τους και η παρουσία τους, ως παρουσία του Θείου Εαυτού στα Ουράνια Μητρώα. Συμμετέχουν ενεργά στην Επιστροφή (Εισπνοή του Πατέρα) αφήνοντας τα Θεία τους αποτυπώματα στο Ουράνιο Σώμα του Θεού, όπως Αυτό πρωτοδημιουργήθηκε.

Ο Θεός δεν γνωρίζει διαιρέσεις Θρησκειών και αιρέσεις. Ο Θεός ανταποδίδει το δίκαιο και ελεεί το άδικο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ως ο Ύπατος εξαγνιστής της ανθρώπινης καρδιάς και θεμελιωτής του ανθρωπισμού δεν παραλείπει να δημιουργεί συνεχώς, ακόμα και αυτή την απειροελάχιστη στιγμή, που τα λόγια αυτά δονούν το Είναι σου, αδελφέ Άνθρωπε. Είναι αναγκαίο να διατηρείς το ξεκλείδωμα της Ύπαρ­ξής σου, Άνθρωπε, διαρκώς. Να μην κλειδώνεσαι πάλι, μόλις περνάει η χρονική στιγμή της ενεργειακής φόρτισης, γιατί μια τέτοια λειτουργία δεν είναι λειτουργία ανοδική. Χρησιμοποίησε το λόγο σου ενωτικά, για να ενώνεσαι με τα πάντα, για να είσαι κάθε στιγμή Εγώ, για να είσαι κάθε στιγμή ολόκληρος ο Άνθρωπος. Μά­θε να διοχετεύεις από τα χέρια σου την Ενέργεια, που καταλύει τις αποστάσεις και που δρα μετουσιώνοντας. Την Ενέργεια, η οποία καταλύει τις αντιθέσεις και δρα ενοποιώντας. Δες το σώμα σου και τη μορφή σου, όχι σαν όργανο διαχωρισμού, αλλά σαν σκεύος Μετάλλαξης και Μετουσίωσης, διαμέσου του οποίου η ύλη καταλύεται, για να ενοποιηθεί με το Πνεύμα, και κάθε μορφή ενοποιείται τρισυπόστατα με σένα. Ενο­ποιείται σαν σώμα, όπως εκδηλώνεται στη γη, μα και σαν ψυχή και σαν πνεύμα, που υπάρχει μέσα στη μορφή. Μοίραζε τις σκέψεις σου στον Άνθρωπο, γιατί όσες σκέψεις κρατάς για σένα, είναι σκέψεις διάσπα­σης και διαχωρισμού, όσες μοιράζεις, είναι σκέψεις Αγάπης και Ενότητας. Αυτό που μοιράζεις, είναι Ανε­ξάντλητο, αυτό που κρατάς, εξαντλείται άμεσα. Αυτό που μοιράζεις, Θεώνεται, αυτό που κρατάς, εντάσσε­ται στο Νόμο της διττότητας και της φθοράς. Μοίραζε τις σκέψεις σου, γιατί ό,τι μοιράζεις, δοκιμάζεται από την εκδήλωσή του, από τη διάχυσή του και αναγκάζε­ται να καθαρθεί μέσα από τις διαδικασίες της Εκλέπτυνσης και της Μετουσίωσης, ολοκληρώνοντας έτσι εντός σου την ουσιαστική Κάθαρση.

Δεν επιδιώκω, Άνθρωπε, να δημιουργήσω έναν Κό­σμο απομονωμένο από τα γνωστά της Κοινωνίας. Όμως το Έργο της Νέας Εποχής έρχεται να συμπληρώσει τη στείρα ανακύκλωση της καθημερινότητας, να εντάξει αυτή την καθημερινότητα μέσα στον Λόγο, να την εναρμο­νίσει με τη δημιουργική δόνηση και να κάνει την κάθε χρο­νική στιγμή που βιώνεις πάνω στη γη άχρονο, τον κάθε παλμό που εκπέμπεις Αγάπη, την κάθε κίνησή σου Ευ­λογία. Η κλήση που διαχέει η Νέα Κοσμική περίοδος και το Έργο της Χριστοποίησης, είναι μία κλήση που απευθύ­νεται στην ολοκληρωτική συμμετοχή του Ανθρώπου, στην ολοκληρωτική του διάθεση ν’ ανακαλύψει τον Εαυ­τό του, να Τον εκδηλώσει, να μπορέσει να δει μέσα του τον Θεό. Να πάψει να Τον αναζητά σε αποστάσεις, να πάψει να Τον αναζητά σε χώρους που βρίσκονται έξω απ’ αυτόν. Να Τον αναζητήσει μέσα του, ν’ αγκα­λιαστεί μαζί Του κατ’ αρχήν και κατόπιν ν’ αφομοιω­θεί και να εκδηλώσει την ταύτιση του Ενός Εαυτού με όλους τους τρόπους.

Αγαπημένε Άνθρωπε, καλείσαι να Με γνωρίσεις, κα­λείσαι να Μ’ αγαπήσεις, να ενωθείς μαζί Μου και να φα­νερώσεις τη γνωριμία μας, την Αγάπη μας και την Ένω­σή μας με πάρα πολλούς τρόπους στην εξωτερική σου ζωή. Καλείσαι ν’ αναθεωρήσεις, για να μπορέσεις να χτί­σεις Πνευματικό οικοδόμημα σταθερό εντός σου και να διαμοιράσεις Ισορροπία, Αρμονία και Ενότητα, μέσα σε κάθε κομμάτι του Ανθρώπου που βρίσκεται γύρω σου. Καλείσαι να ζήσεις τη Ζωή του Παντός, του Άχρονου και του Άχωρου. Επιλογές υπάρχουν στη διάνοιά σου, γιατί η Ουσία της Αλήθειας δεν μπορεί να επιλέγει, υπάρ­χει Αδιάφθορα. Η διττή σου λειτουργία είναι αυτή που επιλέγει, και ωθείται να επιλέγει, γιατί διατηρεί στοι­χεία προσωπικότητας και πλάνης, που δημιουργούν αντικαθρεφτίσματα της Αλήθειας και θέτουν διλήμμα­τα, για να σε οδηγήσουν στην άνδρωσή σου σαν Θεό, στη συνειδητή σου συμμετοχή στη Θέωση της Ολότη­τας του Ανθρώπου. Αν σε καλούσα να επιλέξεις κάτι ολο­φάνερο, τότε δεν θα σταματούσες να σκεφτείς, αμέσως θα εκδηλωνόσουν. Ολοφάνερη είναι και η κλήση της συμμε­τοχής στη Ζωή, στην Ύπαρξη τη Μία που είσαι, που Είμαι, που Είμαστε. Μα υπάρχουν καλύμματα που σκεπάζουν τα μάτια σου και δεν μπορείς να διακρίνεις την Αλήθεια. Αν απομακρύνεις τα καλύμματα, δεν θα υπάρχουν διχα­σμοί, δεν θα υπάρχουν διττές καταστάσεις. Θα υπάρχει μόνο η εσωτερική ώθηση και τάση ένωσης του Εαυ­τού με τον Εαυτό, της Αγάπης με την Αγάπη, του Ενός με το Ένα.
 
Αγαπημένε Μου Άνθρωπε, έχεις ξεχάσει να μιλάς μα­ζί Μου, να μιλάς με τον Εαυτό σου. Με αναζήτησες μέσα από τεχνικές, μέσα από καταστάσεις φτιαγμένες από την προσωπικότητα, μέσα από τα αντιφεγγίσματα της Αλή­θειας. Γιατί να μη Με πλησιάσεις άμεσα κι όχι με έμμεσους τρόπους, σαν εαυτός προς Εαυτό, σαν Αγάπη προς Αγάπη; Γιατί να μη Μου μιλήσεις με τον μόνο τρόπο που γνωρίζει η Ύπαρξη, με την Ενότητα; Γιατί να μη Με ανα­καλύψεις μέσα από τους παλμούς σου, ώστε οι παλ­μοί σου οι ίδιοι να γίνουν Θεός και να τροφοδοτήσουν με Θεότητα τα πάντα; Είμαι μέσα σου και αναμένω τον ήχο που θα Με ενεργοποιήσει για να εκδηλωθώ. Ενεργο­ποιημένος υπάρχω στα Σύμπαντα, υπάρχω στο Άχωρο και στο Άχρονο. Ενεργοποιημένος και Ανενδεής. Αδρα­νής και ενδεής υπάρχω εντός σου, κι αυτή η ένδεια και η αδράνεια οφείλεται στα καλύμματα της πλάνης και στο Θείο Σχέδιο που σε καλεί σε ενεργή συμμετο­χή, σε συνειδητή Ενότητα, σε συνειδητή διάχυση Αγά­πης κι όχι σε θαύματα, που θα πραγματοποιηθούν μ’ ένα άγγιγμα της Θείας Χάρης.

Η Θεία Χάρη, το Άγιο Πνεύμα, η Ζωή Μου και η Αγάπη Μου σε λούουν, μα δεν σε λούουν εξωτερικά, Άνθρωπε. Μην απομονώνεις την παροχή Μου εξωτερικά, σε εξωτερική φωτοχυσία, σε εξωτερική εμβάπτιση. Σε λούουν και από μέσα σου, σε λούουν κυρίως από μέ­σα σου. Η εξωτερική διάχυση Φωτός γίνεται ακριβώς για να σε βοηθήσει να διαπεράσεις καλύμματα προσωπικό­τητας και ν’ αναγνωρίσεις τον εσωτερικό κρουνό Χάρης, την Πηγή που υπάρχει εντός σου, που Είμαι Εγώ. Αν δέχεσαι εξωτερική φωτοχυσία χωρίς να γνωρίζεις την Πη­γή, χωρίς να οδηγείσαι στην ταύτιση μαζί της, τότε αυτή είναι παροδική και δεν σε οδηγεί σε συνειδητή εκδή­λωση Θέωσης και είναι επόμενο κάποια στιγμή να πάψει να σε λούζει σε ένταση και ισχύ. Γιατί η ασυνείδητη απορρόφηση ενέργειας μπορεί να σου δημιουργήσει ανισορροπία και εκρήξεις στοιχείων θετικών και αρ­νητικών. Η Ενέργεια που σου διαχέω, όταν απορροφάται ασυνείδητα, τροφοδοτεί και την ανισορροπία σου. Βέβαια, σε καλύπτω κατ’ αρχήν και σου διαχέω Ενέργεια Ισορ­ροπίας, Ενέργεια Ενότητας και Αγάπης, σε τροφοδο­τώ εξωτερικά, έτσι ώστε να δημιουργώ Ισορροπία και Αρμονία εντός σου, μέχρις ότου Με ανακαλύψεις, μέχρις ότου Με νιώσεις. Όμως αν δεν στραφείς συνειδητά στην αναγκαιότητα της επαφής μας, της άμεσης και συνε­χούς, τότε θα σε διαπεράσουν και κύματα δυσαρμο­νίας, ακριβώς για να διδαχθείς ότι είσαι Θεός κι έχεις υποχρέωση να το εκδηλώσεις, να το φανερώσεις. Δεν μπορείς να αρκείσαι στις καταστάσεις επιπόλαιης μαθη­τείας, που σε τροφοδοτούν με δωρεές, χωρίς να υπάρ­χουν υποχρεώσεις.

Όσα μέχρι σήμερα γνώρισες μέσα στον Χριστιανισμό, είναι γνώσεις και τροφοδοσία που σου επιτρέπει ν’ αναδυθείς. Όλες αυτές οι γνώσεις, συσπειρωμένες μέσα σου, θα εμφανίσουν τον Θεό που εκδηλώνεται, τον Χριστοποιημένο Άνθρωπο. Μην κολλήσεις στα ήδη γνωστά και καθιερωμένα, που ο Χριστιανισμός σου έχει παρου­σιάσει μέχρι σήμερα. Θα προχωρήσεις πιο βαθιά, για­τί θα φανερώσεις τον Εαυτό Λόγο κι όχι μια θεωρία που θα γαλουχήσει τμήματα του Ανθρώπου. Θα είσαι η διδαχή, θα είσαι η Αγάπη, θα είσαι το Πρότυπο και ο Δρόμος. Πρέπει να μάθεις να μιλάς με τον Εαυτό σου, είτε Αυτός είναι μέσα σου, είτε Αυτός είναι γύρω σου. Είναι πρωταρχικό στοιχείο της πορείας σου, γιατί μ’ αυτή τη συ­νομιλία θα ενεργοποιήσεις τα τμήματα του Εαυτού σου, θα ενεργήσεις στα τμήματα του Εαυτού σου, θα αφυπνί­σεις την Ολότητα του Θεού που έχεις μέσα σου και την Ολότητα του Θεού που υπάρχει μέσα στα άλλα τμήμα­τα του Εαυτού σου Ανθρώπου. Την Ολότητα που δεν είναι δυνατόν να εκπροσωπεί καμία κοσμική ή πλανητική ιεραρχία, παρά μόνο η Ουσία σου. Όσο περισσότερα τμή­ματα Ανθρώπου ενεργοποιείς, τόσο περισσότερα στοι­χεία Θεότητας ενεργοποιούνται μέσα σου, τόσο πιο πολύ ολοκληρώνεται η Αλήθεια εντός σου, διανοίγεται η χωρητικότητά σου στο Άπειρο και διαχέεται η Αγάπη σου στο Σύμπαν.