ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ

Υπάρχουν μεγάλα μυστήρια στην ανθρώπινη συνείδηση. Η φυλή μας έχει δοκιμάσει παράξενες εμπειρίες και θαυμάσιες αποκαλύψεις έρχονται σ’ αυτούς που εισχωρούν κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων. Ας στρέψουμε τα νώτα αποφασιστικά σε όλες τις μορφές αισθησιακής σκέψης και βαθμιαία θα διακρίνουμε το φως που λάμπει μέσα στο Φως. Υπό Θεία καθοδήγηση η εξαχρείωση και η κατάπτωση την οποία μόνο η κτηνωδία έχει δημιουργήσει, πρέπει να εξαγνισθεί με την κάθοδο του πυρός του Πνεύματος.

Η βασιλεία του Θεού…

δεν έρχεται με τρόπο φανερό σε όλους.

Όποιος θελήσει να διασώσει τη ζωή του θα τη χάσει, κι όποιος τη χάσει θα τη διατηρήσει.


Σόδομα (Ρωμ. Θ΄29) ονομαζόταν μία από τις «πόλεις της πεδιάδος», στην οποία ζούσε ο Λωτ για λίγο καιρό. Καταστράφηκε αργότερα δια πυρός, εξαιτίας της φαυλότητάς της. (Γέν. ΙΓ΄ 12-13, ΙΗ΄20, ΙΘ΄29).

Τα Σόδομα (μυστικές ραδιουργίες, κρυφές πανουργίες) παριστούν κρυπτόμενες ή αφανείς σκέψεις ή συνήθειες του ανθρώπου. Γόμορρα (τυραννία – υλική ισχύς) σημαίνει μια κατάσταση νου η οποία είναι ενάντια με το Νόμο του Πνεύματος. Αυτές οι «κακές πόλεις της πεδιάδος», βρίσκονται μέσα στον άνθρωπο και πριν μπορέσει να εισχωρήσει ο άνθρωπος στην αναγνώριση του υπεσχημένου «Υιού» ή «Χριστού», πρέπει να συγκατατεθεί στην ολοκληρωτική κάθαρση της συνειδήσεώς του, από τα αμαρτήματα τα οποία Σόδομα και Γόμορρα παριστούν. Αυτή η κάθαρση γίνεται δια πυρός και πρέπει να είναι πάντοτε πλήρης και ολοκληρωτική.

Τα Σόδομα συμβολίζουν την κατώτατη μορφή αισθησιακής επιθυμίας στο παραγωγικό κέντρο. (Σόδομα ήταν η νοτιότατη των τεσσάρων πόλεων στην κοιλάδα Σιττίμ, οι οποίες κατεστράφησαν δια πυρός. Η Νεκρά θάλασσα υπάρχει εκεί όπου ήταν αυτές).

Η τάση να συνηγορούμε ότι οι αισθησιακές συνήθειες είναι καλές αποτελεί χαρακτηριστικό της ανάπτυξης του ανθρώπου. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αυτές οι λειτουργίες, οι οποίες φαίνονται τόσο αναγκαίες και απαραίτητες στην αναπαραγωγή της φυλής δεν θα έπρεπε να είναι υπό τον Θείο Νόμο. Δεν έχουμε ακόμη αφυπνισθεί στο γεγονός ότι είναι κατά την εξωτερική έκφραση η μίμηση του Θείου Νόμου της αναπαραγωγής στην έσχατη βαθμίδα του.

Δεν αντιλαμβανόμαστε γρήγορα την Πνευματική Αλήθεια και γι’ αυτό διαμαρτυρόμαστε ότι υπάρχει καλό στις αισθησιακές – αισθητικές λειτουργίες. Κατά τα πρώτα, αρχικά στάδια του έργου της αναγεννήσεως πιστεύουμε ότι υπάρχει μεγάλη αναλογία του καλού, αλλά όσο επεκτεινόμεθα εισερχόμενοι σε πνευματική διάκριση διαπιστώνουμε ότι το μέχρι τώρα διακρινόμενο ως καλό ελαττώνεται σιγά-σιγά, μέχρις ότου να καταλήξει να είναι σχεδόν τίποτα. Μόνο ο Λωτ και η οικογένειά του βρέθηκαν δίκαιοι σ’ εκείνη την πόλη. Ο Θεός τους βοήθησε να διαφύγουν και μετά η πόλη καταστράφηκε.

Κάθε πλάνη και η πλάνη γενικώς πρέπει εξ ολοκλήρου να εξαλειφθεί από τη συνείδηση. Όσο γρηγορότερα (νωρίτερα) παραδεχόμαστε το Θείο Νόμο πλήρως και απολύτως, τόσο συντομότερα θα μπορέσουμε να φτάσουμε στην πόρτα-είσοδο της Βασιλείας του Θεού. Ας μη θεωρούμε λοιπόν τις ονομαζόμενες φυσικές λειτουργίες μας ως Θείες.

Υπάρχουν μεγάλα μυστήρια στην ανθρώπινη συνείδηση. Η φυλή μας έχει δοκιμάσει παράξενες εμπειρίες και θαυμάσιες αποκαλύψεις έρχονται σ’ αυτούς που εισχωρούν κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων. Ας στρέψουμε τα νώτα αποφασιστικά σε όλες τις μορφές αισθησιακής σκέψης και βαθμιαία θα διακρίνουμε το φως που λάμπει μέσα στο Φως. Υπό Θεία καθοδήγηση η εξαχρείωση και η κατάπτωση την οποία μόνο η κτηνωδία έχει δημιουργήσει, πρέπει να εξαγνισθεί με την κάθοδο του πυρός του Πνεύματος.

Αυτό είναι ό,τι συνέβη στα Σόδομα και Γόμορρα.

Σεπτέμβριος 1981