ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Αξίωσέ με να μάθω να κινούμαι προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς όρια και περιορισμούς. Ν’ ανακαλύψω τις κρυμμένες δυνάμεις του «Είναι» μου, ν’ ανακαλύψω τις Θείες δυνατότητες που φέρω, ώστε να ενεργοποιηθεί ο Λόγος μέσα μου και να ενεργώ στο εξής ως ον ανεπτυγ­μένο, που φέρει τη Χριστική Συνείδηση εν εξελίξει και αναπτύξει.

Πατέρα, Εσύ που γεννάς την Αρμονία πάνω στη Γη για κάθε αποτύπωμα δυσαρμονίας που δημιούργησα. Φανέρωσε, Σε παρακαλώ, με την Αγάπη Σου, κάθε εκδηλωμένη ή ανεκδήλωτη μορφή συλλογισμών και σχεδίων, που συντηρούν την ιδέα των συγκρούσεων και δημιουργούν κινδύνους για τη διατήρηση της Ειρήνης μέσα μου, αλλά και σ’ όλη τη Γη.

Πατέρα, βοήθησε να διαρρηχθούν τα στεγανά, που φέρω σαν υπόσταση εγκλωβισμένος στις εγωιστικές μου τοποθετήσεις.

Ας μετακινηθούν τα αποθέματα της πλάνης μου, της αρνητικότητας, της αντιλογίας και της σύγκρουσης από το νου, την καρδιά, τη συνείδησή μου, καθώς και την προσωπικότητα και τους παλμούς των σωμάτων μου, στην Άπειρη Πηγή της Αγάπης που Είσαι, ώστε να μεταλλαχθούν. Πατέρα Μοναδικέ επισφράγισε την Ειρήνη εντός του κόσμου μου, την ευταξία της φύσης και την ισορροπία της ζωής της αληθινής, για να διατηρηθεί.

Ας διαλυθούν τα συναισθήματά μου, τα συναισθή­ματα που με καθηλώνουν ή που με καθήλωσαν ή με δέσμευσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, για να μπορώ να έχω πνευματική διάκριση και να αφήνομαι  στην πνευματική κυριαρ­χία, με την έντονη παρουσία του Λόγου εντός μου.

Βοήθησέ με να αποδεσμεύομαι από το εγώ μου, για να μην αναγκαστώ να επιζητώ τη συντριβή του. Αξίωσέ με ν’ απαλλαγώ από τα συμφέροντα. Χορήγησέ μου τη δύναμη να διαβιώνω στην ύλη, χωρίς να την έχω ανάγκη, χωρίς να την υπηρετώ, αλλά να καταστεί η ύλη μου υπηρέτης στην εκδήλωση του πνεύμα­τος που φέρω.

Αξίωσέ με να μάθω να κινούμαι προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς όρια και περιορισμούς. Ν’ ανακαλύψω τις κρυμμένες δυνάμεις του «Είναι» μου, ν’ ανακαλύψω τις Θείες δυνατότητες που φέρω, ώστε να ενεργοποιηθεί ο Λόγος μέσα μου και να ενεργώ στο εξής ως ον ανεπτυγ­μένο, που φέρει τη Χριστική Συνείδηση εν εξελίξει και αναπτύξει.

Κι αν πάλι μίλησε ο περιορισμός μου, Πατέρα συγχώρεσέ με και συμπλήρωσε τα κενά με την Αγάπη Σου. Για να μπορέσω να εκφραστώ και να εκδηλωθώ πιο ολοκληρωμένα, λέγοντάς Σου:

Πατέρα, Σ’ αγαπώ.

Πατέρα, Σ’ ευχαριστώ.