Ο Πατέρας είναι η δύναμή μου

Κι αν τώρα οι συκιές δεν έχουν πια καρπό, σταφύλια κι αν δεν δίνουνε τ’ αμπέλια, κι αν απομένουν άκαρπες οι ελιές και δε βγαίνουν σοδειές απ’ τα χωράφια, κι αν πρόβατα δεν έχουν τα μαντριά και δεν υπάρχουνε βόδια στους στάβλους, ωστόσο εγώ θ’ αναγαλλιάζω για τον Κύριο, θα χαίρομαι γιατί ο Θεός με βοηθάει. Ο Κύριος είν’ ο…

Αββακούμ

Κι αν τώρα οι συκιές δεν έχουν πια καρπό,

σταφύλια κι αν δεν δίνουνε τ’ αμπέλια,

κι αν απομένουν άκαρπες οι ελιές

και δε βγαίνουν σοδειές απ’ τα χωράφια,

κι αν πρόβατα δεν έχουν τα μαντριά

και δεν υπάρχουνε βόδια στους στάβλους,

ωστόσο εγώ θ’ αναγαλλιάζω για τον Κύριο,

θα χαίρομαι γιατί ο Θεός με βοηθάει.

Ο Κύριος είν’ ο Θεός μου, είναι η δύναμή μου.

Με κάνει σαν το ελάφι γοργοπόδαρο, φέρνει τα βήματά μου στις κορφές.


Ειρήνη να είναι μέσα σου, η Ειρήνη Του Πατέρα. Σ’ ευ­λογώ να Τη διαχέεις στ’ Όνομά Μου σ’ όσους είναι γύρω σου και μέσα σου. Ευλογώ την ευόδωση του έργου σου. Τακτοποιώ τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη πρόοδό σου. Ευλογώ την πορεία της εξελισ­σόμενης ένωσής σου με τον Αδελφό – Άνθρωπο – Λόγο, με την Υπόστασή Μου μέσα Του. Εκεί θα συναντηθούμε, εκεί θα ενωθούμε!… Σ’ Αγαπώ!…

Σε περιμένω, να Με φανερώσεις αγγίζοντας τον Άν­θρωπο με την Αγάπη Μας… Άγγιξέ Με με το σύνθημα της Αγάπης για να σου ανοίγω την πόρτα Μου μέσα σε κάθε ανθρώπινη καρδιά. Όποια εκδήλωση κι αν σου απευθύ­νουν οι άνθρωποι, Εγώ θα σου ψιθυρίζω από μέσα τους πως σ’ Αγαπώ!…

Δες πάλι τον εξωτερικό χώρο σαν το σύμβολο του εσωτερικού. Η εξωτερική σου πορεία να Με ανακαλύ­ψεις και να Με βοηθήσεις να εκδηλωθώ μέσα σε κάθε άν­θρωπο, είναι το σύμβολο της εσωτερικής πορείας για τον συντονισμό κάθε κυττάρου του Είναι σου με τον Λόγο – Χριστό – Μητέρα.

Πορεύου εν Ειρήνη και παράδωσε στον Χριστό μέσα σου, σ’ Εμένα, καθετί δυσαρμονικό. Θα το μετουσιώσουμε μαζί! Εσύ, για λογαριασμό του Ανθρώπου, κι Εγώ, ο εξουσιοδοτημένος Του Θεού.

Λόγος Ιωάννης Παράκλητος.