μετά βαΐων και κλάδων… o Άνθρωπος Ανέστη

Αγαπημένε, δώσε να πιούν από το Νερό της Ύπαρξής Σου.

Δώσε να φάνε από το Φως της Υπόστασής Σου.

Το Σώμα και το Αίμα Σου, Σώμα Μου και Αίμα Μου είναι.

Παραχώρησέ το στον Εαυτό μας, για να γίνει αρχή Νέας Ζωής, Αναγέννηση και Ανάσταση.


Κυριακή των Βαΐων – 2022