ΜΑΤΘΑΙΟΣ – ΘΕΛΗΣΗ

Η θέληση πάντοτε εισχωρεί στις αποφάσεις του ανθρώπου και τις επηρεάζει. Η θέληση κάνει την τελική εκλογή να εγκαταλείψει τα πάντα και ν’ ακολουθήσει τον Ιησού. Αυτό το μάθημα που αφορά την παράδοση και απομάκρυνση των παλαιών ιδεών και καταστάσεων, ώστε να μπορεί να έλθει στη ζωή του καθενός η μεγαλύτερη αύξηση καλού βασίζεται επί του Ματθαίου, επειδή ο Ματθαίος αντιπροσωπεύει τη θέληση. Κατά την αναγέννησή σου η θέληση μετατρέπεται και διδάσκεται με προσευχή πώς να σταθεροποιεί την Παγκόσμιον Ουσία. Κατά τον πνευματικό νόμο η θέληση γίνεται παραγωγός. Όταν η ατομική θέληση έχει γίνει μαθητής του Χριστού, του Πνευματικού Εγώ Ειμί, Ματθαίος, τότε η πνευματική κατά Χριστόν εκπαίδευση του ανθρώπου αρχίζει. 

Η Δύναμη-Ικανότητα-Θέληση και η καταλυτική της λειτουργία που οδηγεί στην υπέρβαση επί των υλικών εξαρτήσεων και προσκολλήσεων

Είπαμε πως το έργο του Κυρίου μας ήταν ασύγκριτα Τέλειο, πραγματικά Θείο, έργο Θεού. Είχε και εξακολουθεί να έχει Τελειότητα από όπου κι αν το έβλεπε κανείς. Ο Ιησούς τελείωσε το έργο Του και άφησε τους ανθρώπους όταν θα μπορούσαν, όταν θα εξελισσόταν το ανθρώπινο πνεύμα να αντιληφθεί τις Θείες Αλήθειες που δίδασκε, τους Θείους Νόμους που αποκάλυπτε και που παρ’ όλα αυτά εξακολουθούν να μένουν ακόμη σκεπασμένα για τους αδαείς, για τους ανέτοιμους, για τους ανεξέλικτους.

            Πολλά έχουν ερμηνευθεί και πολλά έχουν γραφεί για το έργο του Ιησού. Αλλά η Νέα Πνευματική Περίοδος, στην οποία μπήκε η ανθρωπότητα, θα δώσει τις δικές της ερμηνείες, θα κάνει τις δικές της αποκαλύψεις στο έργο του Κυρίου, με την άδειά Του βέβαια, γιατί η ανθρωπότητα σήμερα μπορεί  να συλλάβει βαθύτερες έννοιες, να εννοήσει καλύτερα τους συμβολισμούς, να καταλάβει περισσότερο τη λειτουργία των Θείων Νόμων της Ζωής, που αφορούν τον άνθρωπο.

            Η Νέα Εποχή δεν θα καταργήσει, ούτε θα πολεμήσει τις παλαιότερες ερμηνείες. Κι αυτές είναι χρήσιμες, για όσους βρίσκονται στην ανάλογη βαθμίδα. Θα δώσει όμως και κάτι άλλο για τους απαιτητικούς ερευνητές, γι’ αυτούς που ακολουθούν ενσυνείδητη πνευματική πορεία, με ενσυνείδητη πίστη. Στην εξέλιξη ό,τι αντικαθίσταται με κάτι τελειότερο, στην πάροδο του χρόνου ατονεί, ξεθωριάζει, παύει να χρησιμοποιείται. Έτσι δεν υπάρχει κανένας λόγος να ακυρώσει κανείς κάτι. Ό,τι δεν στέκεται, ό,τι δεν ικανοποιεί, ό,τι δεν γεμίζει πια τους ανθρώπους, μόνο του μπαίνει στο περιθώριο.            Η θέληση είναι μία από τις απόκρυφες, εσωτερικές, ψυχοπνευματικές δυνάμεις-ικανότητες του ανθρώπου, που ρυθμίζει τις σκέψεις του, τις κινήσεις του, τις αποφάσεις και τις πράξεις του. Είναι η δύναμη, που όσο την καλλιεργεί και την χρησιμοποιεί και την δοκιμάζει κανείς τόσο την βλέπει να μεγαλώνει, να αυξάνεται και όσο αυξάνεται η θέληση, τόσο και τα απορρέοντα εξ αυτής αποτελέσματα είναι μεγαλύτερα.

            Αντίθετα όταν η θέληση βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας, μη ενεργοποιήσεως, τότε ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα αξιόλογο να παρουσιάσει, παρασυρόμενος από διάφορες καταστάσεις. Είναι μία δύναμη την οποία ο άνθρωπος χειρίζεται κατάλληλα ή όχι, για καλό ή αντίστροφα, ανάλογα με την εσωτερική καλλιέργεια και φωτεινότητα.

            Η θέληση είναι ο μοχλός, η σκέψη είναι η δύναμη του μοχλού και το αποτέλεσμα της δυνάμεως του μοχλού-θελήσεως είναι ο άνθρωπος. Εφόσον ενεργεί σε συνδυασμό με άλλες εσωτερικές ψυχοπνευματικές δυνάμεις, μαζί δημιουργούν την εσωτερική αρμονία του ανθρώπου. Η θέληση παρεστάθη στο έργο του Ιησού Χριστού ζωντανά, με έναν από τους μαθητές Του. Ο Ματθαίος (Ματθ. Θ΄, 9 – Ματθ. Ι΄, 3 – Μάρκ. Β΄, 14 – Λουκ. Ε΄, 27) είναι μαθητής του Κυρίου, που στο έργο Του αντιπροσωπεύει την ικανότητα της θελήσεως στον άνθρωπο. Στο ανθρώπινο σώμα αυτή η ικανότητα βρίσκεται τοποθετημένη στο μέτωπο και αντιπροσωπεύει ένα από τα δώδεκα κέντρα ζωής, ή ικανότητες στον άνθρωπο.

            Κατά την Αναγέννηση ο άνθρωπος ελέγχει, διευθύνει, διδάσκει και πειθαρχεί τις ικανότητες στο νου του. Για να το πραγματοποιήσει αυτό πρέπει να απομακρυνθεί από τις φιλοχρήματες ενασχολήσεις και τις υλικές φιλοδοξίες, οι οποίες του απορροφούν το χρόνο και την προσοχή του. Έτσι ο Λεβή ο συλλέκτης φόρων και χρημάτων, πρόθυμα άφησε-εγκατέλειψε τη χρηματοθηρία και ακολούθησε τον Ιησού, μετονομασθείς σε Ματθαίο.

            Οι μαθητές του Ιησού «αφήκαν πάντα και τον ηκολούθησαν», δηλαδή παρεδόθησαν εξ ολοκλήρου εις Αυτόν, εις την Καθοδήγησή Του και τη διδαχή Του. Ο Πέτρος φοβήθηκε μήπως είχαν κάνει λάθος, γι’ αυτό και έλαβε αυτή τη διαβεβαίωση από τον Ιησού: «Αληθώς σας λέγω δεν υπάρχει άνθρωπος που έχει αφήσει οικίαν ή αδελφούς ή αδελφάς, ή μητέρα, ή πατέρα ή τέκνα, ή κτήματα χάριν Εμού και χάριν του Ευαγγελίου και δεν θα λάβει εκατονταπλάσια τώρα κατ’ αυτόν τον χρόνον, οικίας και αδελφούς και αδελφάς και μητέρας και τέκνα και κτήματα».

            Αυτή είναι μία υπόσχεση που πάντοτε εκπληρούται, όταν υπάρχει αυθόρμητη, ολοκληρωτική παράδοση-εγκατάλειψη του παλαιού τρόπου ζωής και μία πλήρης απορρόφηση του νέου τρόπου ζωής, της κατά Χριστόν ζωής. Κανένας ποτέ δεν άκουσε ένα αφοσιωμένο εργάτη Χριστιανό να εκφράζει απογοήτευση ή λύπη, για οτιδήποτε έχει εγκαταλείψει από την παλαιά κοσμική ζωή του. Αντίθετα πάντοτε υπάρχει αγαλλίαση, επειδή κάθε ανθρώπινος δεσμός αποκόπτεται, γιατί η νέα συγγένεια εν Χριστώ είναι βαθύτερη και πιο δυνατή από την ανθρώπινη συγγένεια και γιατί, η αγάπη αυξάνεται και τα’ αληθινά αποκτήματα πολλαπλασιάζονται.

            Η θέληση πάντοτε εισχωρεί στις αποφάσεις του ανθρώπου και τις επηρεάζει. Η θέληση κάνει την τελική εκλογή να εγκαταλείψει τα πάντα και ν’ ακολουθήσει τον Ιησού. Αυτό το μάθημα που αφορά την παράδοση και απομάκρυνση των παλαιών ιδεών και καταστάσεων, ώστε να μπορεί να έλθει στη ζωή του καθενός η μεγαλύτερη αύξηση καλού βασίζεται επί του Ματθαίου, επειδή ο Ματθαίος αντιπροσωπεύει τη θέληση.

            Η θέληση έχει δοθεί στη σκέψη συσσωρεύσεως δι’ επιβολής επί εξωτερικών πόρων (συλλέκτης φόρων – Λεβή). Κατά την αναγέννησή σου η θέληση μετατρέπεται και διδάσκεται με προσευχή πώς να σταθεροποιεί την Παγκόσμιον Ουσία. Κατά τον πνευματικό νόμο η θέληση γίνεται παραγωγός. Όταν η ατομική θέληση έχει γίνει μαθητής του Χριστού, του Πνευματικού Εγώ Ειμί, Ματθαίος, τότε η πνευματική κατά Χριστόν εκπαίδευση του ανθρώπου αρχίζει. 

Διονύσιος Δώριζας, Σεπτέμβριος 1981