ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ – Είδη Προσευχών

Η πνευματική βάση δεδομένων του Εσωτερικού Χριστιανισμού (docs.theosis.work) οδεύει προς την ολοκλήρωσή της και είναι πλήρως λειτουργική. Εκτός της Βάσης της Βασικής Βιβλιογραφίας του Εσωτερικού Χριστιανισμού, προστέθηκαν:

  1. Oι Διδασκαλίες με χρονολογική σειρά και ανά έτος, όπως παρουσιάστηκαν στο matt59.space.
  2. Τα είδη προσευχών ανά κατηγορίες όπως παρουσιάζονται στο βιβλίο ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ, για ευκολότερη ταξινόμηση.

Η πορεία της ολοκλήρωσης φαίνεται από τον παρακάτω σύνδεσμο.