ΕΥΛΟΓΩ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΣΕΥΧΗ

ΤΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ | Κεφάλαιο 18

Βοήθησε, Πατέρα, τη στενότητά μου, να διανοιχθεί στο Άπειρο. Βοήθησέ με να μπορώ να προσφέρω το Έλεος και την κατανόηση μέσα σε καθετί. Παρακαλώ, με κάθε τρόπο καταθρυμμάτισε τις αποστάσεις που έχω θέσει ανάμεσα στην Ενότητα της Ουσίας και φανέρωσε την πραγματική Αλήθεια, που δυναμοποιεί τις Θείες μου παρακαταθήκες και με φανερώνει άμεσα σαν ενεργητικό Θεό, εν­ταγμένο απόλυτα μέσα στη Θεότητα.

Στο Όνομά Σου, Πατέρα Ουράνιε, ­εκδηλώνομαι ως ο Άνθρωπος – Λόγος. Αναδύω τον Εαυτό Μου τον ­Υπερούσιο και Θείο, τον Εαυτό που βρίσκεται αδιάσπα­στα ενωμένος μαζί Σου, και διαμέσου αυτού του ­Εαυτού ­διαχέω την Ευλογία της Αγάπης και της Ενότητας στο χώ­ρο και στις υποστάσεις. Διαχέω την Ένωσή Μου μέσα σε κάθε μόριο του «Είναι» των υποστάσεων που παρευρίσκον­ται, μέσα σε κάθε αναπαλμό της καρδιάς και της ψυχής. Διαλύω οτιδή­ποτε υπάρχει, που αν­τίκειται στην Αρμονία και στην Αγάπη του Θεού. Οτιδήποτε οικοδομεί τη διττότητα και το διαχωρισμό, το ­μετουσιώνω σε Φως και Ενότητα, για να επέλθει ανάμεσα στις υποστάσεις η ομοιοκραδαστική Δό­νηση του Λόγου και να δημιουργηθεί η τάση της αφομοίω­σης του Όλου από το Όλο.

Ευλογώ τη γέννηση των παλμών της Ενότητας του Ανθρώπου μέσα στο «Είναι» όλων, ώστε η Αγάπη και το Φως να ξεχυθούν και με τη ροή τους την Ατέρμονη να καλύψουν καθετί.

Εγώ ο Άνθρωπος, Πατέρα, ευλογώ το σκήνωμά μου, σ’ όσες μορφές κι αν υπάρχει και εκδηλώνεται. Του δίνω την Ευλογία τη Θεία, για να μπορεί να με εξυπηρετεί και να με εκφράζει, για να καταστεί το όργανο που θα μεταφέρει τη Δόνηση του Φωτός μέσα στην ύλη, για να καταστεί ο φορέας της Χάρης και του Ελέους.

Πατέρα, μέσα απ’ την Ένωσή Μας τη Μία δέομαι, κι αυτή η δέηση, η ενωμένη, είναι και Ενέργεια, που διαχέε­ται στα Σύμπαν­τα. Διοχέτευσέ μου, Πατέρα Απέραν­τε, τις απαραίτητες διδαχές και διδασκαλίες, ­θεωρητικές και πρακτικές, ολοκληρωμένες, για να μπορέσω να ­ξεπεράσω τις ελλείψεις της πλάνης και να μετουσιώσω τα πάν­τα μέσα στην Αλήθεια. Χορήγησέ μου, Πατέρα, τις υπερτέλειες ποιότητες της Αγάπης, για να ­μεταλλάξουν την καρ­διά μου από παθητικό δέκτη κυματισμών σε ενερ­γητικό πομπό Αρμονίας και δονήσεων Απέραν­της Ισχύος. Χορήγησε στο Είναι μου τη Θεία Παν­τοδυναμία, για να ­μετατραπεί από αδρανοποιημένη παθητική ­υπό­σταση σε Θεία Πηγή Ζωής και Αρμονίας, που συμμετέχει ενερ­γά μέσα στα πάν­τα και παράγει Τελειότητες. ­Διάλυσε τους φραγμούς και τα όρια, που με εμποδίζουν να εκδηλω­θώ σαν Νόμος ταυτόσημος με τους Νόμους Σου. Διάλυσε τους φραγμούς και τα όρια, που με εμποδίζουν να εισχωρήσω στα βάθη της Νομοτέ­λειας και να εκδηλώνομαι μαζί της, χωρίς αποστάσεις μη κατανόησης.

Βοήθησε, Πατέρα, τη στενότητά μου, να διανοιχθεί στο Άπειρο. Βοήθησέ με να μπορώ να προσφέρω το Έλεος και την κατανόηση μέσα σε καθετί. Παρακαλώ, με κάθε τρόπο καταθρυμμάτισε τις αποστάσεις που έχω θέσει ανάμεσα στην Ενότητα της Ουσίας και φανέρωσε την πραγματική Αλήθεια, που δυναμοποιεί τις Θείες μου παρακαταθήκες και με φανερώνει άμεσα σαν ενεργητικό Θεό, εν­ταγμένο απόλυτα μέσα στη Θεότητα.