ΕΥΛΟΓΩ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗ 2α ΠΑΡΟΥΣΙΑ | Κεφάλαιο 29

Θα θυσιάσετε εκείνα που δεν σας χρειάζονται, που δεν σας είναι απαραίτητα, εκείνα που αιώνες σας κράτησαν δεσμευμένους στην ύλη, που σας ταλαιπώρησαν, που δεν είναι Θεία Ουσία. Είναι δύσκολος ο αγώνας και χρειάζονται πολλά εφόδια, υπομονή, προσπάθεια, ταπεινοφροσύνη, Αγάπη πάρα πολλή. Μα σας βεβαιώ, ότι αξίζει τον κόπο να προσπαθήσετε να πετάξετε από πάνω σας τα βάρη εκείνα που σας προσδένουν στην ύλη για να μπορέσετε να αφομοιώσετε τη Θεία Διδασκαλία που σας παρέχεται και όσα την περίοδο αυτή από ορισμένα πνεύματα απεσταλμένα που σας φανερώνουν έμπρακτα τη Θεία Χάρη και την Ένωση του Ανθρώπου με τον ­Πατέρα-Θεό, ακούσατε.

Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που έχουμε ένα κοινό σημείο που είναι η Καταγωγή, η προέλευση, η εσωτερική μας Ενότης. Εξωτερικά οι μορφές, τα ονόματα, οι επί μέρους ασχολίες του καθενός μας, μας απατούν και μας κάνουν να μοιάζουμε χωριστά κομμάτια που δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. Αυτό Αδελφοί μου είναι κάτι πλασματικό, είναι μια Κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος με αντικειμενικό σκοπό να διδαχτεί.

Η Ουσία του κάθε ανθρώπου είναι ίδια που προέρχεται από τη Μία υπάρχουσα Ουσία του Παντός, το Θεό. Εφόσον όλοι οι άνθρωποι της γης προέρχονται από αυτή τη Μία Ουσία, είναι φυσικό, να είναι ενωμένοι μ’ ένα τρόπο όμως που δεν είναι ορατός ακόμη. Ο καθένας μας φέρει ένα Σπινθήρα μέσα του. Είναι η ταυτότητα του Ανθρώπου, είναι αυτό που αποδεικνύει την προέλευσή του και την Καταγωγή του και που θα τον βοηθήσει, όταν συμπληρώσει τις εξετάσεις που επιβάλλεται να δώσει, θα τον οδηγήσει και πάλι στον τελικό προορισμό του που είναι η Ένωσή του με τη Μία Ουσία, τον Πατέρα.

Μέχρι να φτάσουμε εκεί θα περάσουμε στάδια εξέλιξης. Ο άνθρωπος, ο καθένας από σας γνωρίζει, ο Πυρήνας του Αδελφοί, το «είναι» του, γνωρίζει ποιος είναι, από πού έρχεται και πού θα καταλήξει. Ο καθένας μέσα του γνωρίζει πότε είναι έτοιμος να κάνει το πρώτο βήμα, πότε ήρθε η ώρα του να κάνει το δεύτερο βήμα. Μπροστά μας όμως υπάρχει κάτι που εξαρτάται από μας, υπάρχουν οι επιλογές μας, δηλαδή, τι ο καθένας μας διαλέγει. Αυτό που διάλεξε ο καθένας μας είναι εκείνο που τον προωθεί, τον εξελίσσει ή τον καθυστερεί ή τον υποχρεώνει να ξαναδώσει εξετάσεις, να πληρώσει ποινές και να εξασκηθεί εκ νέου.

Στη ζωή μας ο καθένας ακολουθεί μια Πορεία και κάνει διάφορες επιλογές. Οι επιλογές που κάνουμε μας βοηθούν να μπούμε στο σωστό δρόμο. Αλλά οι επιλογές που κάνουμε τώρα είναι με ανθρώπινα κριτήρια, είναι κατάταξη αξιών σύμφωνα με τα ανθρώπινα κριτήρια. Αυτός ο διαχωρισμός, αυτές οι επιλογές μας βοηθάνε στην ανθρώπινη κατάσταση, να περάσουμε τα διάφορα πεδία από τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε δίνοντας εξετάσεις και αποκομίζοντας πείρες που μας είναι απαραίτητες για την περαιτέρω εξέλιξή μας.

Λέω, πως μας είναι απαραίτητες γιατί ο Άνθρωπος Αδελφοί, δημιουργήθηκε από την Αρχή του, από την πρώτη του εκπόρευση Θεός, αλλά ήταν Θεός που δεν είχε επίγνωση της Θεότητάς του. Ήταν Θεός εν αδρανεία. Έπεσε λοιπόν στην ύλη, γιατί το στάδιο αυτό θα του έδινε πείρες, εντυπώσεις πολλές, διάκριση, θα τον έκανε η Πορεία του Θεό εν επιγνώσει.

Για να γίνουμε Θεοί εν πλήρει επιγνώσει, έχοντας και Ένωση με τον Ένα Θεό, πρέπει να επιστρέψουμε, Αδελφοί, στην προηγούμενη κατάσταση με τη σειρά που πέσαμε. Όλοι θα περάσετε τα στάδια της πτώσης του πνεύματός του ο καθένας και τα στάδια της επαναφοράς του ­στο Θεό.

Σπάζω τα δογματικά όρια της Επίσημης Εκκλησίας που παραδέχεται μια και μοναδική έλευση του καθενός. Είναι αδιανόητον, Αδελφοί μου, να πέσετε σαν πνεύματα, να περάσετε όλα τα πεδία, να ζήσετε ζωές στην ύλη, να διδαχτείτε και να επαναστραφείτε στο Θεό-Πατέρα σε μια ζωή. Είναι ακατόρθωτο. Μόνον ο Κύριος πέρασε αυτή την κλίμακα αλλά χωρίς να πέσει. Γιατί ήταν Θεός εν πλήρει εκδηλώσει που κατήλθε στη γη για να μας βοηθήσει να επιστρέψουμε, για να μας βοηθήσει να ενωθούμε ξανά με το Θεό, τον οποίον είχαμε λησμονήσει, για να μας βοηθήσει ν’ ανεβούμε την κλίμακα από τη γη στο Θεό-Πατέρα ακολουθώντας τη Διδασκαλία Του και τα χνάρια της Πορείας Του, τον τρόπο που έζησε πάνω στη γη.

Σε παλαιότερα μαθήματα, μιλήσαμε πολλές φορές για μια κατάσταση ανάγκης του κάθε ανθρώπου που είναι η Μετάνοια, η Μετάνοια του καθενός για τα λάθη του. Είτε τα λάθη του είναι εν επιγνώσει του, είτε δεν τα εννόησε ή δεν τα κατάλαβε. Πρώτο στάδιο είναι η Μετάνοια, το Θείο Δώρο του Πατέρα που χορήγησε στον Άνθρωπο για να μπορεί ο άνθρωπος να μη μένει στο υλικό πεδίο, αλλά να ‘χει το δικαίωμα να επανέλθει, γιατί όπως γνωρίζετε κανένας άνθρωπος στη γη δεν υπάρχει ή δεν υπήρξε που να μην έκανε αμαρτία. Θα είχαν καθηλωθεί όλοι οι άνθρωποι στη γη και δεν θα μπορούσε κανείς να επιστρέψει, αν ο Θεός-Πατέρας δεν έδινε το δικαίωμα της επιλογής, διότι η Μετάνοια είναι ένα είδος επιλογής του ανθρώπου, της επιλογής της Μετάνοιας, η οποία φέρει τον άνθρωπο σε μια κατάσταση διαφορετική, αναγνωρίζει τα λάθη του και ζητάει ξανά την Ένωσή του με το Θεό. Η Μετάνοια αφαιρεί τα καλύμματα της αμαρτίας, τα καλύμματα των λαθών, τα καλύμματα των λανθασμένων επιλογών που κάναμε, Αδελφοί μου, στα διάφορα περάσματά μας από την ύλη.

Κάτι άλλο που έχει ειπωθεί, είναι ότι είναι απαραίτητο να επανασυνδέσετε τις σχέσεις σας όλοι με το Θεό. Ο καθένας επανασυνδέει τις σχέσεις του με το Θεό με τον τρόπο που μπορεί. Επομένως, μη σας σκανδαλίζει, μη σας κάνει να στέκεστε μετέωροι το πόσο ο καθένας σας μπορεί σήμερα να αποκαταστήσει τη σχέση του, την επαφή του, την Ένωσή του με το Θεό-Πατέρα. Ο καθένας κάποια μέρα κάνει μια αρχή, αυτό είναι μια σωστή επιλογή. Ο καθένας μας επιλέγει την κατάσταση εκείνη που θα τον βοηθήσει να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Πατέρα του, με την Ουσία από την οποία προέρχεται.

Κάνει μια αρχή, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός που να μπορούμε να πούμε, όχι μέχρι εδώ φτάνει, μη προσπαθείς άλλο. Ο καθένας σας μέσα του γνωρίζει η υπόστασή του πόσο ενώθηκε, σε ποιο σκαλοπάτι βρίσκεστε, σε τι σχέση βρίσκεστε με τον Πατέρα. Όλοι σας, είτε λίγο, είτε πολύ, ανάλογα με την προσπάθεια, ανάλογα με την εξέλιξη την οποία έχετε μέχρι τώρα, ανάλογα με τις δυνάμεις που καταβάλλετε, με το χρόνο που διαθέσατε, με το Θείο Έρωτα που έχετε μέσα σας, έχετε αποκαταστήσει τη σχέση σας με το Θεό. Αλλά δεν φτάνει το μέχρι εδώ. Ευρίσκεσθε στο Άπειρον, ζείτε στις Συγχορδίες του Απείρου, όπως λέγεται. Είναι ανάγκη να κατανοήσετε όλοι, ότι βρίσκεστε μέσα στην Αρμονία των πάντων, μέσα σε όλες τις λειτουργίες των Θείων Νόμων και είστε υποχρεωμένοι να γίνετε μια Πηγή, ένας Σταθμός Ενέργειας, ένας Σταθμός Ακτινοβολίας, μια Πηγή Αγάπης, μια Πηγή Μακροθυμίας, μια Πηγή που να ενώνεται και να αποτελεί ένα σύνολο ενιαίο με τους Νόμους, με τις Συγχορδίες του Σύμπαντος, με τις Αρμονίες, με το Κάλλος που είναι όλη η Δημιουργία.

Πρέπει όλοι σας, ο καθένας ιδιαίτερα και όλοι μαζί, να καταστείτε Αρμονίες, Αρμονία, Αγάπη. Παύω να σας λέω ν’ αγαπάτε, πρέπει να γίνετε Αγάπη, πρέπει να γίνετε οι ίδιοι Νομοτέλεια, πρέπει να γίνετε οι ίδιοι Αρμονία. Όχι να διαταράσσετε την Αρμονία της Δημιουργίας, την Αρμονία της Ζωής, πρέπει ο καθένας μας εν πλήρει επιγνώσει να γίνει Τέλειος και για να γίνει Τέλειος πρέπει να επικαλεσθεί τη βοήθεια του Πατέρα, πρέπει να ζητάτε συνεχώς τη βοήθεια από την Πηγή, γιατί ο άνθρωπος είναι εντελώς αδύνατον μόνος του, χωρίς τη βοήθεια του Πατέρα, να επιστρέψει στην Πηγή της εκπόρευσής του.

Οι επιλογές σας, η Μετάνοιά σας, η αποκατάσταση των σχέσεών σας με τον Πατέρα σας φτάνουν μέχρις ενός ορισμένου σημείου εξυψωμένου ανθρώπου, σας φτάνουν στην κατάσταση Ιωάννη.

Στην Κατάσταση του Ιωάννη του Προδρόμου, γιατί είναι Προδρομική Κατάσταση της Δευτέρας Παρουσίας, είναι Προδρομική κατάσταση της Χριστοποιήσεως των πνευμάτων, είναι Προδρομική κατάσταση της Ενώσεως των πάντων. Παρακαλώ όλους να κατανοήσετε, ότι θα περάσετε από το στάδιο του εξυψωμένου Ανθρώπου, από την Κατάσταση εντός σας, Ιωάννη. Η Κατάσταση Ιωάννη θα σας βοηθήσει να τελειοποιήσετε τον γήινο, τον ανθρώπινο εαυτό σας και θα σας βοηθήσει να περάσετε στο άλλο στάδιο, στη Χριστοποίησή σας. Δηλαδή, ο εσωτερικός σας Σπινθήρας, η Θεία Ουσία της Δημιουργίας, θα εκραγεί.

Θα γίνει ατομική έκρηξη μέσα σας. Θα σας βοηθήσει η Κατάσταση Ιωάννη να Χριστοποιηθείτε, αλλά Χριστοποιείται ο Άνθρωπος αφήνοντας πίσω του το ανθρώπινο, τα ανθρώπινα στοιχεία του. Πρέπει όλοι μας να μεταλλάξουμε τις ποιότητές μας, πρέπει να μεταλλάξουμε τις επιλογές μας, να ξεφύγουμε εντελώς από τα ανθρώπινα στοιχεία των γνώσεων, της ιδιοκτησίας, της πείρας της ανθρώπινης, των Προσευχών, των αναζητήσεων, των επιδιώξεων του ανθρώπου και να αναχθούμε στο επόμενο στάδιο στο επίπεδο του Λόγου. Ο Λόγος είναι το στάδιο στο οποίο θα εξελιχθεί η ανθρωπότητα. Ο Λόγος, η Ένωση δύο Ανθρώπων διαφορετικών που κάποτε χωρίσθηκαν, η Ένωσή τους σε μία Ανθρώπινη Μονάδα και η ένταξή της στο Λόγο. Όλοι οι άνθρωποι, όλες οι ανθρώπινες δυαδικότητες θα ενωθούν σταδιακά, ανάλογα με τις επιλογές που κάνουν, ανάλογα με την προσπάθεια, με τη δυναμοποίηση και την αφοσίωση που ο καθένας προβάλλει. Θα περάσουν σ’ ένα άλλο στάδιο, στο στάδιο των Θείων αξιών, στο στάδιο της επιλογής των Ουρανίων αξιών πλέον και θ’ αρχίσει η άνοδος και η εξέλιξη των πνευμάτων προς τη Χριστοποίηση αυτών, προς το Λόγο, προς την Ένωσή τους με την Ουσία τη Θεϊκή, προς την Ένωσή τους με τον Ένα υπάρχοντα Λόγο, με την εκδήλωση του Θεού-Πατέρα στα Σύμπαντα.

Είστε όλοι προορισμένοι να γίνετε Λόγοι, Θεία Ουσία, να συμμετέχετε στη Δημιουργία των Πλανητών και των Γαλαξιών και να συμμετέχετε στη διοίκηση και στη Χριστοποίηση των όντων των ευρισκομένων στο Γαλαξία αυτόν κατά πρώτον, και ύστερα ο Θεός-Πατέρας γνωρίζει πώς θα εξελίξει τη Δημιουργία ολόκληρη. Σήμερα, τώρα, στη γη ανατέλλει η Νέα Εποχή, η Νέα Κοσμική περίοδος, η περίοδος της Χριστοποίησης του Ανθρώπου, η περίοδος της επιφάνειας του Λόγου επί της γης, η περίοδος της Επαναστροφής του Ανθρώπου και της Ένωσής του στην Κατάσταση του Ενός Θείου Πατρικού Λόγου.

Είναι το σημερινό μου Μήνυμα αυτό, είναι η σημερινή μου Αγγελία. Σε παλαιότερες συγκεντρώσεις, σε παλαιότερες ομιλίες μου, σας είχα φέρει ένα άλλο Μήνυμα, το Μήνυμα του Ιωάννη, το Μήνυμα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού στη γη, το Μήνυμα της Παρουσίας του Χριστού μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Στο Μήνυμα αυτό σας είχα ενημερώσει, ότι είναι απαραίτητο στάδιο η Κάθαρση του Ανθρώπου. Τα μαθήματα είναι δύσκολα, ο Δρόμος είναι δύσκολος, ανηφορικός, είναι Δρόμος θυσίας.

Θα θυσιάσετε εκείνα που δεν σας χρειάζονται, που δεν σας είναι απαραίτητα, εκείνα που αιώνες σας κράτησαν δεσμευμένους στην ύλη, που σας ταλαιπώρησαν, που δεν είναι Θεία Ουσία. Είναι δύσκολος ο αγώνας και χρειάζονται πολλά εφόδια, υπομονή, προσπάθεια, ταπεινοφροσύνη, Αγάπη πάρα πολλή. Μα σας βεβαιώ, ότι αξίζει τον κόπο να προσπαθήσετε να πετάξετε από πάνω σας τα βάρη εκείνα που σας προσδένουν στην ύλη για να μπορέσετε να αφομοιώσετε τη Θεία Διδασκαλία που σας παρέχεται και όσα την περίοδο αυτή από ορισμένα πνεύματα απεσταλμένα που σας φανερώνουν έμπρακτα τη Θεία Χάρη και την Ένωση του Ανθρώπου με τον ­Πατέρα-Θεό, ακούσατε.

Στη γη πρέπει να βαδίσετε την Πορεία αυτή, Αδελφοί, όλοι, χωρίς εξαίρεση. Ο Θεός-Πατέρας αγαπά, διδάσκει και βοηθά. Η Αγάπη Του μας βοηθά, η Διδασκαλία Του, η αποκάλυψη των Νόμων και των λειτουργιών του Έσω Εαυτού μας, του σκηνώματος, του χώρου που ζούμε, της φύσης, της Θείας Νομοτέλειας που είναι οι Νόμοι των ψυχικών λειτουργιών και της λειτουργίας του Πνεύματος. Ο Θεός Αγάπη, ο Πατέρας Αγάπη, καλεί όλους σας να λάβετε μέρος στο Δημιουργικό Του Έργο, της αποκαταστάσεως των Θείων Ουρανίων Αξιών στα Σύμπαντά Του που δημιούργησε και σας καλεί να λάβετε μέρος στη Δημιουργία Του ως Θεοί εντός Του.

Ο Δρόμος είναι δύσκολος, αλλά στο τέλος του Δρόμου θα είστε Θεοί. Θεοί το Δίπλωμα, η Αξία, η Δύναμη, η Χάρη είναι Απέραντη πια.

Θα βρίσκεστε μέσα στην Απεραντοσύνη του Παντός, της Θείας Σοφίας, της Θείας Αγάπης, ως Αυτούσιες Μονάδες ενωμένες κι αποτελούντες Εν, προορισμένες να φέρετε το Μήνυμα της χαράς του Πατέρα, προορισμένες να φέρετε το Μήνυμα της Αγάπης του Πατέρα και να αποκαλύψετε τον Πατέρα σε Πλανήτες άλλους και να καταστείτε οι ίδιοι Πλανητικοί Λόγοι μεταφέροντες τη Θεία Διδασκαλία, τη Θεία Νομοτέλεια, τη Θεία Αγάπη παντού.

Είμαι σταλμένος για να κάνω αυτές τις σοβαρές αποκαλύψεις, για να σας βοηθήσω ν’ ακολουθήσετε την Πορεία αυτή στη γη, γιατί η αποκοπή των δεσμών σας με τη γη είναι ανάγκη να επισυμβεί στο γήινο πεδίο, εκεί που ο άνθρωπος συνήψε συμβόλαια με τη γη. Στο πεδίο το υλικό, το γήινο, εκεί που ο άνθρωπος προσεκολλήθη αιώνες, εκεί που δεσμεύτηκε η Θεία του υπόσταση, εκεί πρέπει ο ίδιος ο Άνθρωπος με πλήρη επίγνωση, με πλήρη νηφαλιότητα, ακολουθώντας την πορεία του Χριστού στη γη, να θυσιάσει τα τρία κατώτερα σώματά του, γιατί μόνον έτσι μπορείτε να αναστηθείτε πραγματικά.

Γιατί σε όποιον μέσα του υπάρχει Χριστός, θα ανέβει και το Γολγοθά του και θα θυσιαστεί για ν’ αναστηθεί, για να γίνει Ένα με το Θεό, για να γίνει Άπειρος Λόγος, για να γίνει κι αυτός Αχώρητος, γιατί σαν ενωμένος με το Ένα θα είναι και Αχώρητος και Απερίγραπτος και Αδιανόητος.

Παρακαλώ, μην τρομάζετε από τις έννοιες, γιατί είναι σωστές, είναι από την Πηγή Του. Σας δίδονται τώρα οι έννοιες αυτές, για να μπορέσετε να τις αξιοποιήσετε, για να μπορέσει το πνεύμα του καθενός να τις κατεργαστεί, να τις ενστερνισθεί, να συνειδητοποιήσει τις Θείες Ιδέες, τις Θείες κατευθύνσεις. Αδελφοί-Θεοί, αποκολληθείτε από καθετί που μέχρι τώρα σας καθήλωνε στη γη και σας έκανε να υποφέρετε, να ‘χετε αρρώστιες, πόνους, θλίψη, να ‘χετε το θάνατο. Και σας παρακαλώ, ενωθείτε με το Φως που απεριόριστα κατέρχεται στη γη τη Νέα Κοσμική περίοδο, της επιφανείας του Αγίου Πνεύματος, της Παρουσίας εκ Νέου του Λόγου επί της γης που θα ενανθρωπισθεί σε όλη την Ανθρωπότητα.

Έλθετε σε επίγνωση της Θείας προέλευσής σας, της Θείας υποστάσεώς σας, του Θείου προορισμού σας, των Θείων καθηκόντων, τα οποία σας αναμένουν και παύσατε να αλληλοϋποβλέπεστε, να μεμψιμοιρείτε, ν’ αδικείτε και γίνετε Τέλειοι, όπως ο Θεός-Πατέρας, διότι στην Ουσία του Πατέρα μόνον ο Θείος Λόγος ενώνεται και γίνεται Ένα μαζί Του. Αλλά, ο Θείος Λόγος είναι ο Ομοούσιος με τον Πατέρα. Καταστείτε Τέλειοι, για να αναχθείτε στην Ομοουσιότητα του Λόγου, για να ζήσετε τη Ζωή του Φωτός, τη Ζωή της Αρμονίας και του Κάλλους, για να ζήσετε τη Ζωή την άνευ περιορισμού.

Παρακαλώ τον καθένα σας ν’ αναπολήσει όσα άκουσε, να ζητήσει βοήθεια από τον Πατέρα, να Μου ζητήσει να του δώσω, γιατί, Αδελφοί μου, ήλθα να κάνω προσφορά στην Αγάπη, ήλθα να προσφέρω στο βωμό της Αγάπης τον Εαυτό μου, όπως θα κάνετε κι εσείς αργότερα.

Ήλθα να σας δείξω το Δρόμο της επιστροφής. Το Δρόμο της επιστροφής τον έδειξε ένας, ο Κύριος. Μα Εκείνος, ω Κύριε και Λόγε Υπέρτατε, ήταν ο Θεός ο Ίδιος.

Σήμερα θα σας τον δείξει ο Άνθρωπος, που από Άνθρωπος αμαρτωλός, παγιδευμένος σε σάρκα, παγιδευμένος στην ύλη, με συμφέροντα, μετριότητες, πάθη, ελαττώματα, είναι εντεταλμένο Σκήνωμα, ενούμενο με τη Θεία Χάρη που ο Λόγος του παρέχει, να σας δείξει εκ νέου το Δρόμο, τον καθαρά ανθρώπινο, που πρέπει η ανθρώπινη υπόσταση, έχοντας πλήρη επίγνωση του προορισμού της, να γίνει βωμός η ίδια και θυσία για τους άλλους, για τους Αδελφούς, για τον Άνθρωπο, τον ΕΝΑ Άνθρωπο που δημιούργησε ο Θεός. Γιατί όλοι μαζί αποτελείτε μία Ψυχή και ένα Πνεύμα.

Ευλογώ την Ελλάδα να μη γνωρίσει πόλεμο, να μην υποστεί καταστροφές, αλλά ο λαός της να αφυπνισθεί. Ευλογώ την Ένωση της ανθρώπινης υπόστασης σε Μία. Ευλογώ τους ανθρώπινους Λόγους που θα ενταχθούν στο Λόγο του Πατέρα. Ευλογώ τη διάνοιξη Σχολών Πνευματικών, διδασκόντων τα του Θεού, τα της Αγάπης και μεταφερόντων Θεία Νάματα εκ της Πηγής του Φωτός, για την ανάνηψη, την αναδημιουργία και την Ανάσταση του Ανθρώπου. Ευλογώ την ύπαρξη καθενός από σας που ακούσατε το Μήνυμα του Λόγου, να διαποτίζει την υπόστασή σας και να ηχεί εντός σας προκειμένου να ενεργοποιήσει το «είναι» σας, με κατεύθυνση Μία και Μοναδική, την Ένωση με το Θεό. Ευλογώ το σπίτι αυτό που ακούστηκε ο Λόγος για να αρχίσετε να δονείστε στις δονήσεις του Θείου Λόγου, στις δονήσεις της Θείας Αγάπης. Ευλογώ την έναρξη της Νέας Κοσμικής περιόδου στην ανθρωπότητα και την ένταξή της στους κραδασμούς της Αγάπης.

Αμήν.


Η Παρουσία του Ιωάννη σε λίγο θα γίνει γνωστή. Μέχρι τότε μην ανακοινώσετε το περιεχόμενο της ομιλίας μου. Ανακαλώ κάθε ποινή, η οποία έχει επιβληθεί από ιερωμένο οιουδήποτε βαθμού επί της γης, σε οποιονδήποτε από σας. Διαλύω κάθε κατάρα που βαρύνει οποιονδήποτε από σας από το παρελθόν του. Διαλύω κάθε δέσμευση είτε διά λόγου, είτε διά πράξεων μαγείας ετελέσθη επί του γήινου πεδίου, από οποιονδήποτε μάγο ή μάγισσα και φέρω αυτόν ή αυτήν Ενώπιον Μου ίνα απολογηθεί την ώραν αυτήν και ενώπιον της Θείας Δικαιοσύνης του Θεού Πατρός.

Ακυρώνω κάθε πράξη μαγείας, μαγγανείας, βασκανίας ή επιτιμήσεως, οιασδήποτε δεσμεύσεως παρ’ οιουδήποτε και αν εγένετο, εις οιονδήποτε χρόνον, εις οιανδήποτε εποχήν, εις οιανδήποτε έλευσιν, με οιονδήποτε τρόπον, είτε διά της προσφοράς λόγων, είτε διά της προσφοράς αντικειμένων μαγικής τέχνης και ελευθερώνω την κάθε ανθρώπινη υπόσταση που ήκουσε την φωνήν του Λόγου σήμερον από τας δεσμεύσεις και τας πράξεις αυτάς της Αρνήσεως και ελευθερώνω τας Θείας υποστάσεις του Λόγου εντός σας ίνα αναδειχθεί το πνεύμα ενός εκάστου και φανερωθεί εις την ύλην η Αγάπη, η ενυπάρχουσα εντός της Θείας Ουσίας, εντός του Θείου Σπινθήρος, του Πυρήνος κάθε ανθρώπου. Αμήν.

Ετέλεσα πάντα ταύτα τη αδεία του Πατέρα, εν ενώσει του Υιού, εν επιφοιτήσει Πνεύματος Αγίου, ίνα γνωρίσετε ότι ο λαλών δεν εξέφρασε το ανθρώπινο θέλημα της υπόστασής του, αλλά τα Θεόδοτα ρήματα του Ενός Ανάρχου Λόγου και μόνον, υπακούων τη Βουλή Του και εν Ενώσει και Ταυτίσει μετ’ Αυτού.

Αμήν.