Δημιουργία Πνευματικής Βάσης Δεδομένων

Έχει ξεκινήσει η δημιουργία πνευματικής βάσης δεδομένων του Εσωτερικού Χριστιανισμού (docs.theosis.work). Η σκοπιμότητα αυτής της προσπάθειας είναι η διευκόλυνση των μελετητών του Εσωτερικού Χριστιανισμού και κυρίως όσων μετέχουν συνειδητά και ενεργά στη Μαθητεία Λόγου. Αξιοποιούμε χωρίς παρωπίδες τις διευκολύνσεις που μας παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία για συνδυαστική εμβάθυνση των Θείων δώρων του Δασκάλου-Παρακλήτου στον άνθρωπο. Πρόκειται για ένα εργαλείο που θα λειτουργεί online.

Η πορεία της ολοκλήρωσης φαίνεται από τον παρακάτω σύνδεσμο.


Περιέχει όλες τις διδασκαλίες του Εσωτερικού Χριστιανισμού, όπως παρουσίασε και επιμελήθηκε ο Διονύσιος Δώριζας. Το υλικό θα ανανεώνεται δυναμικά με την προσθήκη των βιβλίων του Δασκάλου, αλλά και όσων κειμένων επιμελήθηκε ως προσφορά στον άνθρωπο.

Η πλήρης χρήση της βάσης δεδομένων απευθύνεται στα εγγεγραμμένα μέλη και σε μέλη πνευματικών ομάδων του Εσωτερικού Χριστιανισμού που έχουν λάβει άδεια για πρόσβαση στον ιστότοπο. Η ένταξη μελών θα ξεκινήσει σύντομα με την ενσωμάτωση του 50% των κειμένων.

Από του Πατέρα την Πνοή η Ζωή αναπνέει. Από την Ακτινοβολία του Πνεύματός Του αντλούμε σοφία. Κι από το βάθος των συλλογισμών Του οι Κόσμοι δημιουργούνται, εξελίσσονται και σβήνουν, για να ξαναπλασθούν εκ νέου. Και μέσα στου Απείρου το απέραντο διάστημα, ένας και μόνο Νόμος βασιλεύει: Η ΑΓΑΠΗ.

Η Αγάπη ουδέποτε εκπίπτει…