Γίνε Γαλή­νη, γίνε Ειρήνη, γίνε Αγάπη. ΓINE ΘΕΟΣ

Η χαρά σχετίζεται με τον «ευαγγελισμό» της ειρήνης σ’ όλο τον κόσμο, στους «μακράν» και στους «εγγύς», για την πραγματοποίηση μιας νέας κοινωνίας ανθρώπων… Αυτή η ειρήνη, μαζί με την αγάπη και τη χαρά, είναι καρπός του Πνεύματος και αυτός ο καρπός αγκαλιάζει τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα σε γη και ουρανό.

Παρακαλώ, Πατέρα, ύψωσέ μας στα πεδία του Φωτός, διέλυσε εντός μας σκέψεις, φόβους και δισταγμούς. Διέλυσε καταστάσεις υλικών συνειρμών, που εμποδίζουν το Πνεύμα να εισχωρήσει σε άλλα πεδία, που εμποδίζουν την ενατένιση της Ψυχής προς Εσένα, και επέτρεψε στις υποστάσεις μας να ανακυκλωθούν μέσα στην Αγάπη Σου.

Ας ενισχυθεί κάθε άνθρωπος που Σε επικαλείται, που ζητά να Σε δει και ζητά βοήθεια. Ας ενδυναμωθεί να εκδηλώσει κατάλληλο βηματισμό που θα οδηγήσει στη Μία Αλήθεια που μας ελευθερώνει.

Επικαλούμαι το Έλεος Σου, Άπειρε Πατέρα, να μας καλύψει όπως και τον κάθε άνθρωπο της γης, που αναζητά την Ειρήνη μέσα από την πνευματική ζωή ιδιαίτερα την περίοδο αυτή, και παρακαλώ ενστάλαξε εντός μας την απαραίτητη διεργασία της μετάλλαξης και πλημμύρισέ μας με τη σύλληψη της Ουσίας της Προσφοράς, ώστε τα χέρια μας να μην ζυμώνουν μόνο τους άρτους της προσφοράς, αλλά να εκπέμπουν ζωή. Τη ζωή εκείνη που θα ρέει ελεύθερα και θα συνενώνει κάθε εργάτη της Αγάπης και της Προσφοράς, ό,τι μορφή και να φέρει, ό,τι γλώσσα κι αν μιλάει, με ό,τι κι αν ασχολείται.

Καταστείτε πιστοί και αληθείς, ίνα την Αγάπην Μου ενδυθείτε και την Αλήθειάν Μου διασαλπίσετε και διδάξε­τε. Καταστείτε πιστοί και αληθινοί ακόλουθοί Μου, ίνα ει­ρήνην έχετε και ειρήνην διδάσκετε και ειρήνην διαδίδετε και ουχί την πλάνην των μεμονωμένων συμφερόντων και ατομικών επιδιώξεων και φιλοδοξιών.

Απλώνω στη γη τον Εαυτό Μου – Φως – Αγάπη – Έλεος – Χάρη – Ειρήνη και Ενότητα. Μέσα σε κάθε πόρο Εγώ, μέσα σε κάθε πηγή Εγώ, μέσα σε κάθε σπίτι Εγώ. Απλώνω στη γη το Είναι Μου περίβλημα, μα και Υπόσταση Θεία Πάλλουσα μέσα σε καθετί, για να αναδείξω τον Άνθρωπο, πέ­ρα από τις Κοσμικές καταστάσεις, σε Φως.

Τίποτε δύσκολο, μα και τίποτε εύκολο. Γίνε Γαλή­νη, γίνε Ειρήνη, γίνε Αγάπη. Γίνε ΘΕΟΣ.

Ιδού Εγώ εν μέσω υμών. Εγώ μεθ’ υμών και πάλιν Ειμί. Εγώ Ειμί πλησίον υμών.
Εγώ Ειμί μεθ’ υμών. Ορώ υμάς. Εγώ δε προς πάντας λαλώ.


Εγώ δε προς υμάς προσεύχομαι, ίνα ποιήσητε πάντα εκείνα,

τα οποία Εγώ προς υμάς επιφυλάσσω ως έργον Εμόν και ό εις υμάς ανήκει.

Εστέ εν Ειρήνη, εστέ εν Αγάπη και τότε ασφαλώς εστέ μετ’ Εμού.

Ειρήνη υμίν.