Από τον διαχειριστή

Με τη νέα έκχυση Φωτός που έχει λάβει χώρα, ολοκληρώνεται κι ένας κύκλος στην πνευματική λειτουργία του ιστότοπου Μακάριοι οι Ειρηνοποιοί (matt59.space). Ευχαριστούμε όλους για την αγάπη τους, τη στήριξή τους, την ευλογία τους, την όποια πολεμική τους, αλλά και κάθε αντίδραση του ανθρώπου είτε αυτή ήταν αρνητική ή θετική, ανώνυμα ή επώνυμα. Να είναι όλοι τους ευλογημένοι.

Στη Νέα αυτή Πνευματική Περίοδο που διάγουμε, χαιρετίζουμε την Αυγή του Φωτός με την έναρξη ενός νέου κύκλου στη λειτουργία του ιστότοπου (με νέα μορφή και λειτουργίες), προσδοκώντας την Ουσία της Άνοιξης στις καρδιές των ανθρώπων.

Ευχαριστούμε τον Δάσκαλο Λόγο Ιωάννη-Παράκλητο, που με την ζώσα Του Διδασκαλία, μας τίμησε και μας τιμά όλους ως μαθητές Του. Γιατί όπως Τον αγάπησε ο Πατέρας, έτσι μας αγάπησε κι εμάς. Κι όπως είπε ο Ιησούς: Εκείνος θα φανερώσει τη δική μου δόξα, γιατί θα πάρει από αυτά που έχω εγώ και θα σας τα αναγγείλει. Όλα όσα ανήκουν στον Πατέρα είναι δικά μου. Γι’ αυτό σας είπα πως το Πνεύμα θα πάρει από αυτά που έχω εγώ να πω και θα σας τα αναγγείλει (Ιωάν. ΙΣΤ΄ 14-15).

Από του Πατέρα την Πνοή η Ζωή αναπνέει. Από την Ακτινοβολία του Πνεύματός Του αντλούμε σοφία. Κι από το βάθος των συλλογισμών Του οι Κόσμοι δημιουργούνται, εξελίσσονται και σβήνουν, για να ξαναπλασθούν εκ νέου. Και μέσα στου Απείρου το απέραντο διάστημα, ένας και μόνο Νόμος βασιλεύει: Η ΑΓΑΠΗ.

Η Αγάπη ουδέποτε εκπίπτει…